Nyländsk expertgrupp avråder från att starta innehobbyer för barn – vill också skjuta fram bänkskuddardagen

Chefsöverläkare Markku Mäkijärvi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt medger att de nyländska blivande studenterna är i en orättvis situation då de inte kan undervisas på plats i skolan och bättre förbereda sig inför studentexamen. Men smittläget tillåter ingen uppluckring av coronarekommendationerna, anser den nyländska coronasamordningsgruppen där Mäkijärvi är ordförande. Bilden till vänster är från bänkskuddardagen i februari 2015. Bild: Richard Nordgren/HBL-arkiv, Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Skjut fram de gamlas dans och bänkskuddardagen. Låt bli att luckra upp coronarekommendationerna, lyder den färska rekommendationen från den nyländska coronasamordningsgruppen som är oroad över att de nyländska abiturienterna försätts i en orättvis ställning då de inte kan delta i undervisning på plats i skolan.

Smittläget tillåter ingen uppluckring av de nuvarande coronabegränsningarna och rekommendationerna i Nyland. Det kom den nyländska coronakoordineringsgruppen fram till vid sitt möte på torsdagen.

Gruppen som består av medicinska experter från hela Nyland under ledning av chefsläkaren vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Markku Mäkijärvi, diskuterade om abiturienterna borde ges möjlighet att avbryta distansundervisningen och under några veckor innan studentskrivningarna återvända till skolbänken för en sista generalrepetition. Till exempel Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori oroade sig förra veckan över att huvudstadsregionens abiturienter får sämre möjligheter att förbereda sig inför studentexamen än blivande studenter på andra håll i landet där skolorna är öppna.

– Abiturienterna i Nyland befinner sig i en sämre ställning än de som bor på annat håll, om distansstudier inte är praxis överallt. Nyland befinner sig ändå fortfarande i fasen för samhällsspridning och det muterade viruset som nu sprider sig snabbt ger orsak att inte luckra upp restriktionerna, säger Markku Mäkijärvi i ett pressutskick.

Vädjar till ministerierna

Expertgruppen beslutade att hålla fast vid de nuvarande rekommendationerna men vill att Social- och hälsovårdsministeriet, Undervisningsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd snabbt tar ställning till abiturienternas undervisningsarrangemang och hur studentskrivningarna kan tryggas.

Gruppen rekommenderar att bänkskuddardagen och de gamlas dans flyttas fram till en senare tidpunkt.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori har också antytt att han skulle vilja låta barn och unga delta i fritidsaktiviteter inomhus. Men till exempel statsminister Sanna Marin (SDP) och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) har båda meddelat att det nu inte är läge att luckra upp restriktionerna. Inte heller den nyländska coronasamordningsgruppen vill öppna upp inomhusverksamhet för barn och unga.

Rekommendationen lyder därmed fortsättningsvis att all organiserad hobbyverksamhet inomhus, inklusive grundläggande konstundervisning, fortsätter ha paus. Endast utomhusträningar för personer under 20 år kan hållas, lyder rekommendationen.

Också huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp höll möte på torsdagen. Gruppen under ledning av Jan Vapaavuori meddelar först på fredag morgon om den följer de nyländska medicinska experternas och regeringens rekommendationer, eller om huvudstadskommunerna tänker trotsa råden på någon punkt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning