Nylander: Bestraffa inte studerande som jobbar

Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) vill att studiestödets inkomstgränser höjs. Nästan 35 000 studerande måste betala tillbaka studiestöd i år.