Nyland vill bli koldioxiodneutralt 2035

Hanaholmens kraftverk med sin kolhög. Arkivbild. Bild: Richard Nordgren

Nyland tidigarelägger sitt mål att bli ett koldioxidneutralt landskap. Det beslöt Nylands landskapsstyrelse på tisdagen.

Nyland hade tidigare haft som mål att vara koldioxidneutralt senast år 2050. Enligt landskapsstyrelsens beslut på tisdagen tidigareläggs det beslutet nu med femton år.

En lång rad nyländska kommuner har redan tidigare justerat tidtabellen för sina målsättningar att slå in på den koldioxidneutrala vägen. Till dessa kommuner hör Helsingfors, Vanda, Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå, Hyvinge, Lojo och Borgå som alla strävar efter att vara koldioxidneutrala senast år 2035. Esbo har ställt som mål att vara kolneutralt redan 2030.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning