Nyland står på gränsen till allmän samhällsspridning – besked om läget väntas under torsdagen

Tuffare restriktioner i vardagen är troligt när två olika samordningsgrupper för coronaepidemin - både den för Nyland och den för huvudstadsregionen – möts under torsdagen. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Fem grundkriterier styr när coronasmittläget uppgraderas från accelerationsfas till så kallad samhällsspridningsfas. HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi befarar att Nyland redan uppfyller kriterierna för allmän samhällsspridning.

Om Nyland under torsdagen definieras vara i samhällsspridningsfas för coronaviruset innebär det också strängare restriktioner i vardagen för invånarna. Då kan till exempel gränsen för hur många som får samlas i offentliga lokaler sjunka.

– Både smittläget och eventuella konsekvenser klarnar först under torsdagen, säger chefsöverläkare vid Helsingfors universitetssjukhus Markku Mäkijärvi. Han är ordförande för den grupp som bedömer epidemiläget i Nyland och samordnar coronaåtgärderna.

– Uppgraderas smittläget kan vi se strängare restriktioner för samlingar, hobbyverksamhet, distansarbete och eventuellt för skolorna, säger han.

Mäkijärvi vill inte spekulera kring detaljerna i förväg, men uttalar sig om tiden.

– Olika begränsningar kan komma att gälla i två, tre veckor. Därefter är det dags att utvärdera läget igen.

Fem stora kriterier

Fem grundläggande kriterier ska granskas innan myndigheterna utlyser samhällsspridningsfas. Ett område ska ha över 12–25 smittfall per 100 000 invånare på en vecka och över 18–50 fall per 100 000 invånare över en tvåveckorsperiod. Dessutom ska antalet fall öka med minst 10 procent per dag. Över 2 procent av coronatestsvaren ska vara positiva, över hälften av smittfallen komma från okänd källa och behovet av sjukhus- och intensivvård öka kraftigt.

– Tills vidare har ingen av mätarna slagit helt i taket under hösten. Det femte kriteriet, som handlar om drastiskt ökat behov av sjukhusvård, uppfylls som tur är inte just nu, säger Mäkijärvi.

De övriga fyra huvudkriterierna kan enligt honom däremot tolkas vara uppfyllda, också om 10-procentsökningen inte gäller riktigt varje dag.

Mäkijärvi påpekar att samordnarna ändå inte stirrar blint på fem enskilda mätare.

– Vi granskar tiotals andra parametrar också, till exempel smittspårningen lokalt, och skapar en lägesbild som bygger på många olika svar.

Vad har du för hälsningar till nylänningarna just nu?

– Nu är det läge att begränsa träffar och vara noga med säkerheten. Än har vi en chans att tillsammans arbeta för att hålla läget under kontroll. Vi vill ju alla kunna fira jul utan stränga begränsningar.

Kiuru efterlyser åtgärder

På onsdagen meddelade Regionförvaltningsverket i Södra Finland att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster på fler än 20 personer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fortfarande kräver att arrangören ordnar med hygienrutiner och garanterar att säkra avstånd hålls. I de övriga sjukvårdsdistrikten i landets södra delar gäller regeln för tillställningar med över 50 personer. För de flesta områden innebär det här att det som gällt i november fortsätter att gälla i december.

På onsdagen efterlyste familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) i en artikel i Helsingin Sanomat snabba beslut om tillräckligt stränga åtgärder för att få coronasituationen under kontroll.

Smittläget i coronaepidemin definieras på tre nivåer. Basnivå betyder att smittfallen är få och att allmänna försiktighetsåtgärder räcker. I accelerationsfasen är smittkedjorna lokala och begränsade, smittan kan spåras i majoriteten av fallen och sjukhusen klarar patientmängderna utan specialarrangemang. Allmän samhällsspridning kräver allt strängare rekommendationer och begränsningar för till exempel samlingar. Då kan till exempel idrottsanläggningar stängas.

Nyland är för tillfället i accelerationsfas. Därför rekommenderas munskydd för alla som fyllt 15 när de använder kollektivtrafik eller besöker affärer, banker, offentliga lokaler som bibliotek, i ungdomsarbetet, hobbyverksamhet, i andra stadiets skolor, högskolor och på arbetsplatser där man inte kan hålla ett säkerhetsavstånd till andra.

För tillfället uppmanas nylänningarna att inte samlas privat i större grupper än 20 personer. Offentliga evenemang med över 20 deltagare ska helst ordnas bara om alla använder munskydd under hela tillställningen och om endast varannan plats i lokalen används.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning