Nyland: Regeringens förslag är dåligt för huvudstaden och nylänningarna

Det undergräver demokratin om nästan 1,7 miljoner invånare ska vara en enda valkrets, anser Nylands landskapsfullmäktige, som vill att Nylands särprägel ska synas i landskaps- och vårdreformen.Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Regeringens förslag till landskapsreform är dåligt för Nyland, anser landskapsfullmäktige, som vill att lagen ska förverkligas på ett annat sätt för det mest folkrika landskapet. Bland annat borde valkretsen delas upp, anser Nyland.

Nylands landskapsfullmäktige godkände på tisdagen sitt ställningstagande, som är kritiskt till regeringens förslag.

Landskapsreformen och vårdreformen behandlas i riksdagen under våren, och regeringen vill att det från och med 2020 ska vara 18 landskap som sköter social- och hälsovård, räddningsverk och regionalmyndigheter.

Men – anser Nylands landskapsfullmäktige – modellen tar inte hänsyn till att det bor 1,7 miljoner invånare i Nyland. Huvudstadsregionen står för nästan en tredjedel av landets bnp, påpekar landskapet i sitt utlåtande.

Vill behålla kommuner som aktörer

Landskapsfullmäktige föreslår att Nylands särprägel borde ge frihet att låta vissa enskilda städer eller kommuner att fortsätta sköta en del av de uppgifter som regeringen tänkt flytta till landskapsnivå.

Det hotar den regionala demokratin att definiera hela Nyland som en enda valkrets, skriver fullmäktige i sitt ställningstagande.

– Nyland och Helsingfors borde bevaras som särskilda valkretsar i landskapsvalet.

– Ledamöterna ansåg tydligt att man inte lyssnat tillräckligt på Nylands invånare fast vi är nästan 1,7 miljoner. Reformen skulle bli svårhanterlig och komplicerad, säger fullmäktigeordförande Mari Holopainen (gröna) från Helsingfors.

Frågan ska debatteras vidare vid ett extra möte i april.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22