Nykolonialism i etnoturismens tecken på Galleri Sinne när konstnären vältrar sig i exotikens ytlager

Ur Kristiina Koskentolas Flesh and Metal. Light and Oil. Videofilm (2020) Bild: Pressbild

Förr talade man i psykiatrin om ordsallad, med vilket avsågs ett för andra än patienten obegripligt flöde av ord. Den känslan får recensenten när han försöker – och verkligen försöker – förstå hur de kosmiskt famnande resonemangen i utställningens filminslag hänger ihop.

Det är säsong på gallerierna för ursprungsfolk. Förstå mig rätt: det är på tiden att fina samiska konstnärer som Marja Helander och Britta Marakatt-Labba får den uppmärksamhet de förtjänar, eller att...