Nykarleby stads arrendetaxa "väldigt låg"

Jag hade förväntat mig att förbundet skulle betjäna alla kommuninvånare och inte enbart förtroendevalda och tjänsteinnehavare i frågor som gäller deras arbete.

I beredningen för Nykarleby stadsfullmäktiges beslut (25.4) om delrevidering av stadens arrendetaxa skriver den ansvarige tjänstemannen att "nuvarande avgiftsnivå är väldigt låg".

Kontaktade Kommunförbundet för att få uppgifter om motsvarande arrendenivåer i jämförbara kommuner. Till min förvåning fick jag svaret att Kommunförbundet är kommunernas intresseorganisation som betjänar kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare (Lakimies Sampsa Matilainen/Suomen Kuntaliitto 18.6.2019 och Kommunförbundets kundservice 20.6.2019).

Jag hade förväntat mig att förbundet skulle betjäna alla kommuninvånare och inte enbart förtroendevalda och tjänsteinnehavare i frågor som gäller deras arbete.

Alf Blomqvist Jakobstad