Nykarleby stads arrendetaxa "väldigt låg"

Jag hade förväntat mig att förbundet skulle betjäna alla kommuninvånare och inte enbart förtroendevalda och tjänsteinnehavare i frågor som gäller deras arbete.

I beredningen för Nykarleby stadsfullmäktiges beslut (25.4) om delrevidering av stadens arrendetaxa skriver den ansvarige tjänstemannen att "nuvarande avgiftsnivå är väldigt låg".

Kontaktade Kommunförbundet för att få uppgifter om motsvarande arrendenivåer i jämförbara kommuner. Till min förvåning fick jag svaret att Kommunförbundet är kommunernas intresseorganisation som betjänar kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare (Lakimies Sampsa Matilainen/Suomen Kuntaliitto 18.6.2019 och Kommunförbundets kundservice 20.6.2019).

Jag hade förväntat mig att förbundet skulle betjäna alla kommuninvånare och inte enbart förtroendevalda och tjänsteinnehavare i frågor som gäller deras arbete.

Alf Blomqvist Jakobstad

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning