Nygamla metoder till heders

Bild: Wilfred Hildonen

Användningen av kolkraft fortsätter att minska i Europa, men utsläppen av koldioxid minskar ändå inte tillräckligt snabbt. Infångning och lagring av koldioxid är därför aktuellt än en gång.

Dyrt och komplicerat att installera i kraftverk som redan är i användning, bara dyrt i nya kraftverk. Så hette det för ett halvt decennium sedan då infångning och lagring av koldioxid, CCS (carbon cap...