Nyfamiljer får träffas i Villa Bensow

Barnavårdsföreningen ordnar i mars en dag för ombildade familjer på Familjecentret Bensow i Grankulla. Att anpassa sig till nya människor och situationer väcker känslor hos många familjemedlemmar. Vardagen handlar om att få praktiska saker att rulla så friktionsfritt som möjligt.

Då kan det kännas bra att få träffa andra som lever i nyfamilj och dela erfarenheter och känslor med dem. Det är tanken bakom dagen för nyfamiljer, dit hela stora familj är välkommen. Dagen ordnas den 25 mars klockan 9–15 och är avgiftsfri, både lunch och eftermiddagskaffe ingår. Sista anmälningsdag är 6 mars, man kan anmäla sig på adressen nina.isometsa@bvif.fi.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning