Nyfamiljer får träffas i Villa Bensow

Barnavårdsföreningen ordnar i mars en dag för ombildade familjer på Familjecentret Bensow i Grankulla. Att anpassa sig till nya människor och situationer väcker känslor hos många familjemedlemmar. Vardagen handlar om att få praktiska saker att rulla så friktionsfritt som möjligt.

Då kan det kännas bra att få träffa andra som lever i nyfamilj och dela erfarenheter och känslor med dem. Det är tanken bakom dagen för nyfamiljer, dit hela stora familj är välkommen. Dagen ordnas den 25 mars klockan 9–15 och är avgiftsfri, både lunch och eftermiddagskaffe ingår. Sista anmälningsdag är 6 mars, man kan anmäla sig på adressen nina.isometsa@bvif.fi.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning