Nyfamiljer får träffas i Villa Bensow

Barnavårdsföreningen ordnar i mars en dag för ombildade familjer på Familjecentret Bensow i Grankulla. Att anpassa sig till nya människor och situationer väcker känslor hos många familjemedlemmar. Vardagen handlar om att få praktiska saker att rulla så friktionsfritt som möjligt.

Då kan det kännas bra att få träffa andra som lever i nyfamilj och dela erfarenheter och känslor med dem. Det är tanken bakom dagen för nyfamiljer, dit hela stora familj är välkommen. Dagen ordnas den 25 mars klockan 9–15 och är avgiftsfri, både lunch och eftermiddagskaffe ingår. Sista anmälningsdag är 6 mars, man kan anmäla sig på adressen nina.isometsa@bvif.fi.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46