Polisen införde snabböter för sexuellt antastande

Bild: Lehtikuva/Aku Häyrynen

Först efter påtryckningar från medierna talar polisen ut om att utredningarna om sexuellt antastande på nyårsnatten har lagts ner. I all tysthet har polisen även infört nya snabböter för antastande, som kan skrivas ut på plats.

Det som kom att kallas för "nyårsnattens händelser" i centrum av Helsingfors har blivit en allt märkligare historia. Under årets första dag meddelade polisen att nyårsfirandet förlöpt ovanligt lugnt, men en vecka senare startade en intensiv rapportering om utbrett sexuellt antastande. I onsdags avslöjade Yle att alla utom en av nyårsnattens utredningar har lagts ner eftersom de målsägande inte har några straffanspråk och gärningsmännen är okända.

Efter Yles avslöjande försökte flera medier reda ut varför polisen inte självmant har informerat om de nedlagda utredningarna. Helsingforspolisen ägnade trots allt en fjärdedel av sin offentliga rapportering under januari månad åt nyårsnattens händelser (se faktarutan). Därtill sammankallade man till presskonferens och utarbetade en rapport, där man pekade ut "etniska nyårsfirare", "irakier", "asylsökande" och "grupper av utländska män" som nyckelpersoner.

I går på eftermiddagen släppte Helsingforspolisen ett meddelande, efter att många medier hörde av sig med frågor. Av meddelandet framgår det att sammanlagt 19 brott ledde till polisutredning på nyårsnatten: en våldtäkt, ett våldtäktsförsök och 16 fall av sexuellt antastande. Det enda fall som fortfarande utreds är en misstänkt våldtäkt som skedde i en privat bostad.

Av meddelandet framgår det också att många av de som anmälde antastande inte hade några straffanspråk, utan bara ville föra informationen till polisens kännedom.

– Det väcker frågan om sexuellt antastande borde lyda under allmänt åtal, på samma sätt som familjevåld. Så länge en brottsrubricering kräver enskilt åtal måste det finnas en målsägande med ett straffanspråk för att polisen ska kunna gå vidare med utredningen, säger Helsingforspolisens chef Lasse Aapio.

Aapio säger också att polisen sedan några veckor tillbaka uppmanar patrullerande poliser att genast skriva ut böter om de stöter på sexuellt antastande.

– Vi har försökt hitta en snabb lösning på problemet. Tröskeln att anmäla sexuellt antastande är hög, och kan möjligtvis sänkas genom att polisen ingriper omedelbart. Dessutom gör böterna det lättare att identifiera och gripa gärningsmän, vilket försvåras om polisanmälningen skjuts upp. En polis som skriver ut böter kan samtidigt uppmana offret att göra en anmälan.

Behöver polisen inga särskilda tillstånd för att införa nya böter? Och under vilken brottsrubricering skrivs böterna ut?

– Polisen behöver bara den målsägandes godkännande om att det handlar om sexuellt antastande. Brottsrubriceringen är antastande.

Hur kan en polis vara säker på att det faktiskt är frågan om sexuellt antastande?

– Det är ofta klart fall. I vissa fall har allmänheten eller till exempel en bussförare gripit in och larmat polisen till platsen.

Aapio kan inte svara på hur många böter för antastande som hittills skrivits ut eller om de lett till polisanmälningar.

Gårdagens polismeddelande kommenterar inte polisens kommunikationsstrategi, och talar inte heller direkt om att utredningarna lagts ner.

Varför dröjde informationen om nedlagda utredningarna så länge, och varför kommer den ut först efter påtryckning från medierna?

– Vi informerar när det finns relevant information. Att utredningar läggs ner betyder inte att brott inte har skett, och det kan kännas väldigt jobbigt för målsägande att höra att man inte längre aktivt undersöker deras fall.

Enligt Aapio har polisens information inte varit obalanserad. Den följer också polisens kommunikationsföreskrifter som bland annat förbinder polisen till opartisk och verklighetstrogen informationsspridning. Aapio anser inte heller att man på ett osakligt sätt pekar ut utlänningar i polisrapporten från den 19 januari där man bland annat talar om att "över ettusen irakiska asylsökande" samlades i centrum.

– Men det är kanske befogat att fråga sig hur polisen kan vara säker att männen i stationstunneln var just irakier och asylsökande, och det finns kanske skäl att fundera på ordvalen. I vanliga fall hanterar vi information om etnicitet med försiktighet.

Var någonting annorlunda denna gång?

– I alla de fall om sexuellt antastande som kom till polisens kännedom pekade målsägande ut en utlänning som gärningsman. Vi lever i en ny verklighet med många asylsökande och nya brottsfenomen. En stor del asylsökande greps också under nyårsnatten på grund av störande beteende.

Enligt polisrapporten från den 19 januari grep polisen 101 personer som störde ordningen under nyårsnatten, både på offentliga platser och på flyktingförläggningar. 23 av de gripna var asylsökande.

Vad var det som hände under årets första vecka? Först rapporterade polisen om en ovanligt lugn nyårsnatt och en vecka senare var det tal om omfattande antastanden.

– En kort tid efter nyårsnatten började vi få in tips om sexuellt antastande från bland annat säkerhetsvakter. Också händelserna i Köln påverkade rapporteringen. Enligt de uppgifter vi fick från tipsare hade liknande antastanden upptäckts i Helsingfors, och det var viktigt att få ut informationen för att eventuella offer skulle göra en polisanmälning.

I gårdagens meddelande har polisen städat språkbruket och man talar inte längre svepande om "irakier" eller "etniska nyårsfirare". I stället formulerar sig polisen med meningar som att "målsägande beskriver gärningsmannen som en utlänning".

Vad sade polisen egentligen?

Under januari månad publicerade Helsingforspolisen 36 meddelanden på sin webbplats. Av dem handlade nio om nyårsnattens händelser.

Samtliga av de fem meddelanden som publicerades på svenska handlar om sexuellt antastande under nyårsnatten.

Så rapporterade polisen om nyårsnatten:

Den 1 januari: Allmänt meddelande om nyårsnatten, där polisen konstaterar att natten förlöpte lugnare än vanligt. Inga uppgifter om sexuellt antastande.

Den 7 januari: Polisen meddelar att man hade skärpt övervakningen av nyårsfirandet efter att "polisen fått nys om att asylsökande i huvudstadsregionen eventuellt skulle ha haft liknande planer som männen vid järnvägsstationen i Köln". Man meddelar också att upp till ettusen "irakier" samlats i stationstunneln, samt att tre fall av antastande meddelats till polisen. Två av dessa har lett till polisanmälan. Enligt polismeddelandet ska antastanden ha förekommit även i större omfattning i centrum och man uppmanar alla offer att göra en polisanmälan.

Den 10 januari: Polisen meddelar att man fått information från säkerhetsvakter om flera fall av antastande på nyårsnatten och att polisen därför anmält fler fall av sexuellt antastande. Man uppmanar återigen alla offer att göra en polisanmälan, och upprepar att det är frågan om ett nytt fenomen. Förebyggande åtgärder görs bland annat vid flyktingförläggningar.

Den 13 januari: Polisen meddelar att man nu utreder sju olika brottsfall från nyårsnatten. Återigen uppmanas offer ta kontakt med polisen.

Den 13 januari: En man med "sannolikt arabisk bakgrund" misstänks för stöld vid restaurang Teatteri. Polisen efterlyser tips om händelsen.

Den 14 januari: Polisen meddelar att man utreder ett fall av försök till våldtäkt vid Gloet under nyårsnatten. Man ber offret, en ung flicka, att ta kontakt med polisen. De utomstående som stoppade våldtäktsförsöket har uppgett att flickan talade i telefon, och man ber också denna telefonkontakt att vara i kotakt med polisen.

Den 15 januari: Polisen meddelar att man gripit en "marockansk man" för stölden vid restaurang Teatteri under nyårsnatten. …

Den 19 januari: Polisen publicerar en längre rapport med ett sammandrag av nyårsnattens händelser, där man pekar ut "grupper av utländska män", asylsökande och irakier som förmodade gärningsmän.

Den 29 januari: I ett längre meddelande om säkerhetsläget upprepas att ett "nytt fenomen" av sexuellt antastande landstigit i Finland under vintern.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning