Nya verktyg behövs för att skapa välfärd

Samhällelig investering är ett sätt att genomföra noggrant planerade, långsiktiga investeringar.

Rabbe Sandelin diskuterar (HBL 7.3) hur den samhälleliga investeringen som Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra lanserat i Finland påverkar kommunerna. Eftersom den nya modellen ännu testas i Finland är en diskussion om den mycket välkommen.

I det rådande strama ekonomiska läget behöver både staten och kommunerna nya verktyg för att bygga upp och finansiera välfärden. Ett resultatbaserat finansieringsavtal (social impact bond, SIB) är ett sådant verktyg. Avtalet förenar och även gagnar offentliga sektorn, investerarna och serviceproducenterna.

Tanken är att parterna inte bara delar nyttan utan även riskerna. I den nya modellen investerar institutionella och privata investerare i tjänster som främjar välfärden och bär de ekonomiska riskerna som är förknippade med tjänsterna. Kommunen bär för sin del ansvaret för tjänsterna, till exempel barnskyddet, precis som hittills.

Varje projekt utarbetas med kommunens egen situation och behov som utgångspunkt. För en önskad ökning av välfärden i en vald befolkningsgrupp fastställs exakta, mätbara resultatmål och kommunen betalar endast för att dessa nås. Välfärden ökar och dessutom är det kommunen, med andra ord skattebetalarna, som får nytta av huvuddelen av den ekonomiska vinsten. Om målen däremot inte nås kan investerarna helt eller delvis förlora sina pengar.

Resultatbaserade avtal hjälper kommunerna att övergå från köp av prestationer till anskaffning av resultat och slagkraft. Offentliga sektorn gör årligen anskaffningar till ett värde av sammanlagt cirka 35 miljarder euro. Anskaffning av slagkraft betyder alltså samtidigt att skatteinkomster på flera miljarder euro kan användas mer resultatgivande än tidigare.

Finlands första SIB ökar arbetshälsan i offentliga sektorn. Det andra, ett projekt som leds av arbets- och näringsministeriet, påskyndar invandrarnas sysselsättning. I detta projekt granskar Skatteförvaltningen och FPA, hur resultatmål nås. Förutom Sitra har bland annat ME-säätiö, SOK, Tradeka-yhtiöt, Finlands ortodoxa kyrka och två privatpersoner investerat i dessa SIB-fonder.

Cirka 30 kommuner i olika delar av Finland planerar för tillfället nya projekt, till exempel Vanda, Tavastehus, Lahtis, Villmanstrand, Lappträsk, Uleåborg och Tammerfors. Målen med projekten är förknippade med barns, barnfamiljers och ungas välbefinnande, äldre personers självständiga handlingsförmåga samt sysselsättning.

Samhällelig investering är ett sätt att genomföra noggrant planerade, långsiktiga investeringar som görs i initialskedet och som bidrar till att många skador, problem och sjukdomar kan förebyggas. Hållbarhetsgapet kan inte lösas genom nedskärningar utan genom att förbättra vardagen. Även de nya landskapen borde grunda sig på slagkraftens etos – målinriktat och med en välfärd som omspänner hela livscykeln som mål.

Timo Lindholm direktör, Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi, Sitra

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03