Nya tecken på skakigare bostadsmarknad – nu faller priserna

Bostadspriserna i Helsingfors föll enligt preliminära siffror med två procent i januari. På ett år har Helsingforsbostäderna ändå stigit med två procent. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Nordea ser att 2019 blir köparens marknad på bostadsmarknaden. Samtidigt visar siffrorna för januari på en nedgång också i Helsingfors.

Många tecken tyder på att bostadsmarknaden befinner sig i ett känsligt läge.

Detta efter att redan fjolåret visade på sjunkande siffror för bostadspriserna i stora delar av landet. Fjolåret innebar också en något svalare marknad även i huvudstadsregionen där priserna ökat framför allt i Helsingfors under 2010-talet.

Statistikcentralens första uppgifter för bostadsmarknaden 2019, januarisiffrorna, visar nu på en bred nedgång landet över.

Månadssiffrorna kan fluktuera från månad till månad och man ska därför inte dra för starka slutsatser av dem. De färskaste siffrorna är dessutom preliminära och kan förändras senare.

Uppseendeväckande är ändå att priserna för gamla aktiebostäder i Helsingfors föll med 2 procent i januari. Prisindexet för Helsingfors var som högst i juni i fjol och har efter det dalat med 2,7 procent.

På ett år har bostadspriserna i Helsingfors stigit med 2 procent.

I Esbo visar de preliminära uppgifterna på ett fall på 3,5 procent i januari. På ett års sikt ligger priserna stilla. I Vanda steg priserna preliminärt med 1,2 procent men på ett års sikt är priserna oförändrade.

Bostäderna utanför huvudstadsregionen uppvisade ett tapp på hela 3,3 procent i januari. På årsnivå var fallet 2,4 procent.

"Köparens marknad"

Nordeas rapport för bostadsmarknaden 2019 publicerades på fredagen och den lovar inte muntrare tider för resten av året. Banken ser att utbudet överträffar efterfrågan under 2019. Det kommer att påverka bostadspriserna.

– Utvecklingen tyder på att vi får en köparens marknad, säger Olli Kärkkäinen, privatekonom på Nordea.

Köparens marknad innebär att de som köper bostad har makt att pressa priserna.

Nordea pekar framför allt på den stora nyproduktionen av bostäder och räknar med att en del av dem kan bli svårsålda. Trots att nybyggnationen redan avtar kommer rekordmånga bostäder att stå färdiga 2019. Antalet osålda nybyggda bostäder ökade kraftigt i slutet av 2018.

En svalnande konjunktur och sämre tillit till ekonomin hos konsumenterna påverkar också, tror Nordea.

– Var tredje finländare tror att Finlands ekonomi är sämre om ett år. Finländarna är alltså till och med mer pessimistiska än ekonomerna, säger Kärkkäinen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning