Nya skyddshem men ännu långt till målet

I år har fyra nya skyddshem öppnats, och nästa år öppnar lika många till. Men det finns ingen anledning att smälla med hängslen – Finland ligger fortfarande långt från Europarådets rekommendationer.

I fjol fick 350 personer som blivit offer för våld i nära relationer hjälp vid de skyddshem som Huvudstadsregionens skyddshem rf driver – men nästa lika många, 300 personer, blev utanför. I år är det lite bättre, även om rusningen till skyddshemmen fortfarande är stor. Två nya skyddshem har öppnats i Helsingfors i år, vilket innebär 15 platser till. Nästa år öppnas ett skyddshem i Esbo med sju platser.

– Visst har det hjälpt mycket att vi fått fler platser i skyddshemmen, det är färre som blir utanför. Men nog finns det fortfarande situationer då alla inte ryms. Läget lever hela tiden, och tidvis ser det ut att behövas ytterligare ett skyddshem i Helsingfors, säger Karola Grönlund, verksamhetsledare vid Huvudstadsregionens skyddshem rf.

Ledande socialarbetaren Kaisu Ketola vid social- och krisjouren i Helsingfors försäkrar ändå att ingen lämnas på gatan i en krissituation – är det fullt vid skyddshemmen söker man en annan lösning.

– Vi kollar med skyddshemmen i den närmaste regionen, till exempel Borgå och övriga Nyland. Problemet om man måste åka långt är förstås att det blir svårt med skola, arbete och dagis. Meningen är att vardagen ska kunna vara så normal som möjligt trots allt. Vi diskuterar läget med klienten – finns det vänner eller släktingar att övernatta hos? I extrema fall kan vi erbjuda övernattning på hotell, säger Ketola.

Också Ketola säger att situationen har blivit lättare – de extrema situationerna kommer inte så ofta. Men staden växer.

– Det är klart att det behövs fler skyddshem i längden, snart har staden 700 000 invånare. Men för tillfället är läget lite bättre.

Mer förebyggande behövs

I hela landet finns nu 143 skyddshemsplatser vid 23 skyddshem. Nästa år ökar antalet platser till 185 då fyra nya skyddshem öppnas. Det är ändå inte ens i närheten av det antal som rekommenderas i Europarådets så kallade Istanbulkonvention. Enligt konventionen borde det på Finlands folkmängd finnas ungefär 500 platser. Lägger man till de stora avstånden har man ytterligare ett problem.

Även om ingen som blivit utsatt för våld i en nära relation skickas tillbaka hem är det ändå skillnad på att få en plats i skyddshem eller tillfällig inkvartering någon annanstans och tjänster i öppenvården. Många som flyr våld i en nära relation är svårt traumatiserade.

– Visst, ibland kan de öppna tjänsterna fungera. Men många som utsatts för våld i hemmet behöver stöd 24 timmar om dygnet. Det handlar om krisarbete under en kort tid, de flesta stannar ungefär tre veckor. Dessutom finns det frågor kring säkerhet och trygghet som inte kan lösas genom de öppna tjänsterna, säger Grönlund.

På Förbundet för mödra- och skyddshem betonar man att det behövs mer satsningar också på förebyggande arbete.

– För att våldet ska minska måste jämställdheten öka, vi måste satsa på barnen och på föräldrarnas förmåga att interagera med varandra och sina barn. Inom basservicen måste man bli bättre på att identifiera situationer där det förekommer våld, lyfta upp dem och erbjuda hjälp av organisationer och andra aktörer, säger utvecklingschefen Tiina Muukkonen.

Skyddshemmen i Finland hade i fjol 3 535 klienter, varav nästan hälften var barn. Av de vuxna klienterna var 100 män, resten kvinnor.

Jämfört med året innan ökade antalet klienter i fjol med 16 procent, och ökningen har fortsatt också i år.

1 198 klienter fick inte plats i det skyddshem de sökt sig till i fjol.

I år fick skyddshemmen två miljoner i tilläggsfinansiering, och antalet platser ökade till 143.

Nästa år får skyddshemmen fyra miljoner i tilläggsfinansiering, och antalet platser ökar till 185.

Europarådets rekommendation för Finland är 500 platser.

Europarådet anser också att det borde finnas 13 kriscentraler för våldtäktsoffer, nu finns det en. https://www.hbl.fi/artikel/allt-fler-hittar-stodcentret-for-valdtaktsoffer/

Nästan en av fem kvinnor har upplevt våld eller hot om våld i sitt nuvarande parförhållande. För männen är siffran nästan lika stor, men frekvensen lägre och följderna lindrigare.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd, THL

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning