Nya skatteavdrag för kilometerersättningar och arbetsbostäder

Finansministeriet vill utvidga skattefriheten för kilometerersättningar som betalas till oavlönade volontärarbetare.Bild: Niklas Tallqvist

Finansministeriet vill höja det månatliga skatteavdraget för en bostad på arbetsorten från nuvarande 250 till 450 euro. Syftet med reformen är att göra det lättare att flytta till annan ort på grund av jobbet.

Skatteavdraget beaktas endast i sådana fall där den sökande har både en stadigvarande bostad och en andra bostad på grund av jobbet. Enligt Finansministeriets pressmeddelande kan reformen utöka de disponibla inkomsterna för medelinkomsttagare med cirka 1 150 euro per år ifall löntagaren får fullt avdrag för bostad på arbetsorten för hela året.

Finansministeriet vill därtill utvidga skattefriheten för kilometerersättningar som betalas till oavlönade volontärarbetare. Enligt förslaget ska maximibeloppet för skattefria kilometerersättningar, som kan betalas till volontärarbetare, höjas från nuvarande 2 000 euro till 3 000 euro per kalenderår.

Definitionen på allmännyttiga samfund ska också breddas så att statliga och kommunala aktörer och kyrkliga samfund i framtiden också kan klassificeras som allmännyttiga samfund.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33