Nya roller för centralförbunden

Avtalsförhandlingarna förs på förbundsnivå, utan att regleras av ett trepartsavtal mellan arbetsgivarna, facket och regeringen. Centralförbunden måste hitta nya roller.

Det första av årets avtal slöts av teknologisektorn där Teknologiindustrin och Industrifacket kom överens om ett avtal som höjer lönerna med drygt tre procent under två år. Kemibranschen hakade på, men pappersbranschens förhandlingar gick trögt.

Men efter en avslutande omgång där man förhandlade sammanlagt 24 timmar under två dygn kunde Pappersförbundet och Skogsindustrin skriva under ett avtal. Pappersförbundets styrelse godkände avtalet enhälligt, förbundsfullmäktige säger sista ordet på fredag.

Lönerna följer teknologibranschens linje som har utkristalliserats till den allmänna linjen inom industrin. Om den också håller i servicebranschen, bland annat handeln, och den offentliga sektorn klarnar när de förhandlingarna rullar i gång.

Gemensamt för industriavtalen är att de ökar utrymmet för lokala överenskommelser.

Bland annat kan helg- och andra ersättningar bestämmas lokalt, pappersavtalet gör det bland annat möjligt hålla i gång produktionen under midsommar och jul då det tidigare har varit olönsamt.

Industrin har länge velat öka möjligheterna att komma överens på arbetsplatserna. Årets avtalsrunda går några steg i den riktningen.

Branschförbunden verkar alltså klara sig bra på egen hand, utan centralförbundens styrning. Både EK och FFC funderar nu över vilka deras nya roller ska vara.

Också akademikercentralen Akava och tjänstemannacentralen STTK har behov av att granska koordinaterna på centralorganisationsfältet.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta betonar i Suomen Kuvalehti att centralorganisationerna fortfarande är tunga aktörer inom socialpolitiken och den ekonomiska politiken.

EK:s ordförande Jyri Häkämies pekar i Helsingin Sanomat på reformen av familjeledigheterna. Reformen skulle öka sysselsättningsgraden bland kvinnorna och främja jämställdheten, men Häkämies tror inte att regeringens planer når målet. Däremot tror han att arbetsmarknadsorganisationerna kan skriva ihop en vettig modell "på några dagar."

Både fackcentralen och EK har starka roller när den sociala tryggheten, pensionerna och arbetslöshetsskyddet utvecklas. De bidrar också till utformningen av skattepolitiken och de ingår i det samhällsekonomiska beslutsmaskineriet.

Det är viktiga uppgifter. Men när EK förbjöd sig själv att sluta centrala arbetsmarknadsavtal försvagade centralorganisationen både sin egen och FFC:s samhällspolitiska tyngd.

FFC talar med sin egen röst, men har en stark socialdemokratisk förankring. När centralförbundet förlorade sin roll i arbetsmarknadsförhandlingarna försvagades det socialdemokratiska samhällsinflytandet samtidigt.

De centrala arbetsmarknadsavtalen motiverades framför allt med att de skapade förutsägbarhet och stabilitet, och stödde ekonomisk tillväxt. Det här var också basen för centralförbundens starka, ibland för starka, inflytande. Under de centrala avtalens storhetstid kunde riksdagens roll reduceras till att göra trepartsavtalen till lag som sådana.

Centralförbunden är samhällspåverkare och fungerar fortfarande som viktiga bakgrundskrafter och resurscentra för sina medlemmar. Men deras direkta inflytande över löner och arbetsvillkor, arbetsmarknadsavtalens hårda kärna, har försvagats.

Under den långa ekonomiska nedgången visade de centrala avtalen sin styrka, inom deras ram kunde man så gott det var möjligt dämpa krisens följder genom överenskommelser som gällde både arbetsmarknaden och samhälls- och socialpolitiken.

Konkurrenskraftsavtalet är det senaste exemplet, det sänkte lönerna och var svårt att svälja för facket, men gav en grund för den ekonomiska återhämtningen. När följande kris kommer är det här instrumentet inte längre tillgängligt.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03