Nya resultat: Basinkomsttagare litar mer på varandra och samhället

De personer som deltog i basinkomstförsöket fick alla en skattefri inkomst på 560 euro i månaden. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Försöket med basinkomst har gett nya forskningsresultat. Enligt en enkätundersökning har de personer som fått basinkomst känt mindre stress för ekonomin och en större tillit till samhället.

Den ekonomiska situationen upplevdes överlag som bättre. Också när basinkomsttagarna hade svårt att klara sig ekonomiskt upplevde de mindre stress än de personer som ingick i kontrollgruppen, uppger Folkpensionsanstalten (FPA).

– Resultatet är intressant eftersom vi utifrån en tidigare undersökning vet att ekonomiska svårigheter ökar stressen mer än andra bekymmer i vardagen. Rönen är preliminära och kräver närmare analys, säger Signe Jauhiainen, forskningschef vid FPA.

Tillit viktigt för ork i vardagen

När man analyserat basinkomsttagarnas känsla av tillit har det visat sig att de litar mer på andra människor och tror mer på sin egen framtid än kontrollgruppen. Man hade också ett större förtroende för samhälleliga institutioner såsom politiker, polisen och rättsväsendet.

– Det är förstås subjektiva åsikter men vi vet att de också är av vikt. Vi märker hur viktigt det är att fråga människor hur de mår, säger Minna Ylikännö, forskare vid FPA.

Ylikännö säger att utan tillit skulle ingen stiga upp på morgonen och orka fungera i den komplexa värld vi lever i. Det visar sig också att människor som litar på andra är laglydigare och upplever att det är okej att betala skatter.

– Det är ett magnifikt resultat att tilliten under två år stigit mer än för kontrollgruppen, säger Ylikännö.

Ingen ökad sysselsättning

Under försöket var basinkomsttagarna inte skyldiga att delta i den service som arbetskraftsförvaltningen erbjuder. Trots detta deltog de i sådan service nästan lika aktivt som andra.

När man tittat på basinkomstförsökets första år ser man att det inte inverkade på sysselsättningen. Basinkomsttagarna arbetade inte mer än personerna i kontrollgruppen, men inte heller mindre.

– Det kan också bero på att det inte funnits ett behov för personernas kompetens på arbetsmarknaden just då, säger forskaren Ohto Kanninen.

Han hoppas att också låginkomsttagare inkluderas i ett fortsatt försök med basinkomst.

– Vi kanske ser bättre resultat i ett sådant försök.

FPA:s forskningschef Olli Kangas påminner att basinkomstens huvudsakliga uppgift inte behöver vara en ökning av sysselsättningen. På andra ställen i världen, bland annat i Indien, har man sett en förbättring av omständigheterna för barn och kvinnors emancipation.

– Jag hoppas vi får en smart regering som kommer fortsätta experimentet. En del partiordföranden jag pratat med säger att om de får bestämma kommer det att fortsätta. Jag är en enkel man på det viset att jag vill tro på politikerna, säger Kangas.

Enkätundersökningen gjordes per telefon kort innan basinkomstförsöket upphörde. Svarsprocenten för enkätundersökningen var 23 procent och 20 procent i kontrollgruppen.

– Svarsprocenten var rätt låg, såsom ofta är fallet med enkätundersökningar. Genom att kombinera enkätmaterialet med olika register kan man bättre bedöma hur representativ undersökningen är, säger Ylikännö.

– Det kanske är för tidigt att dra några slutsatser men vi hoppas att försöket med basinkomst kan fortsätta på något sätt, det är ett väldigt viktigt försök, säger FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen.

Nya forskningsresultat från försöket med basinkomst presenterades på onsdagen. Bild: SPT/Mikael Piippo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning