Nya rekryter rycker in på trettondag – nytt utbildningsprogram ska effektivera utbildningsstigen

Utbildning 2020 ska effektivera beväringarnas utbildning inom Försvarsmakten.

Måndagen den 6 januari rycker 12 000 nya rekryter in för att utföra sin militärtjänstgöring. Inom Armén börjar cirka 9 800 rekryter och resten fördelas på Marinens, Flygvapnets och Gränsbevakningens truppförband.

Nytt för i år är att programmet Utbildning 2020 lanseras vid alla truppförband. I programmet byggs beväringsutbildningen upp i olika perioder. Manskapets utbildning delas upp i fyra perioder: rekrytperioden, utbildningsgrenperioden, specialutbildningsperioden och trupputbildningsperioden.

Inom Utbildning 2020 sker flest förnyelser inom grundutbildningsperioden. Den sex veckor långa rekrytperioden genomförs i kursformat. Det gör det möjligt att effektivera både utrymmen och system. Efter orienteringsskedet på två veckor består utbildningen av fyra kurser, vars ordningsföljd kan variera. Förr tog rekrytperioden åtta veckor.

I sin helhet utvecklar programmet Utbildning 2020 uppbådssystemet, tjänstgöringsurval, utbildningssystemet som helhet jämte utbildningsmetoder. Målsättningen är att de värnpliktigas utbildningsstig från uppbådspliktig till reservist ska vara så ändamålsenlig som möjlig.

Målsättningen är en funktionell och kostnadseffektiv utbildning, som svarar mot säkerhetsomgivningens framtida utmaningar.

Med programmets reformer strävar man efter ett bättre utnyttjande av teknologin, mångsidigt övande för utvecklandet av verksamhetsförmågan samt målinriktad operationsbaserad övningsverksamhet. Digitaliseringen har också en stor roll i det nya utbildningssystemet

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning