Nya rekommendationer för äldre ger mer utrymme för sunt förnuft

Det är viktigt att motionera, vilket man kan göra både inomhus och utomhus, skriver Institutet för hälsa och välfärd i sina rekommendationer. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Med åldern ökar risken för att insjukna allvarligt på grund av coronaviruset och därför publicerar myndigheterna rekommendationer för personer över 70 år.

På tisdagen publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL nya direktiv för personer över 70 år.

– Det har varit en del debatt kring varför personer över 70 behöver separata rekommendationer. Det beror på att åldern är en klar riskfaktor, säger Minna-Liisa Luoma, forskningschef vid THL på en presskonferens på onsdagen.

Enligt Luoma förväntas den svenska versionen av anvisningarna bli klar under onsdagen. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att gränsen på 70 år bygger på internationell statistik om smittan, men att sunt förnuft gäller i hög grad.

– Det finns stora skillnader inom åldersgruppen, vilket beaktas i de nya anvisningarna som kan anpassas till olika situationer.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) presenterade myndigheternas nya anvisningar för personer över 70 år tillsammans med Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare vid Psykisk Hälsa Finland, Päivi Topo, direktör för Äldreinstitutet, Minna-Liisa Luoma, forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd och Panu Könönen, marknadsföringschef vid Suomen Latu. Bild: Lauri Heikkinen/Statsrådets kansli

Gå ut och motionera

De nya rekommendationerna är mindre strikta än tidigare. I mars rekommenderades personer över 70 år att hålla sig hemma, men nu rentav uppmanas äldre att gå ut. Man kan till exempel träffa bekanta utomhus, eftersom smittorisken är lägre än inne, eller gå ut för att motionera. Samtidigt bör man minnas god handhygien och hålla tryggt avstånd på två meter.

Äldre rekommenderas äta regelbundet och mångsidigt. Myndigheterna poängterar också sociala kontakter och ingen ska vara rädd att be om hjälp.

Enligt Minna-Liisa Luoma är det "förbjudet" för personer som har symtom på luftvägsinfektion att besöka personer över 70. Hon klargör ändå att det är frågan om rekommendationer och inte förbud som kan få rättsliga följder.

– Jag hoppas förstås att man fortsätter följa rekommendationerna lika bra som hittills. Men eftersom det är rekommendationer så är det möjligt att göra saker på annat sätt om situationen kräver det.

Följderna tillsvidare oklara

Krista Kiuru riktar ett tack till finländarna för att ha tagit restriktionerna på allvar. Hon poängterar att man fortfarande måste vara väldigt försiktig trots de nya anvisningarna.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger att viruset fortfarande utgör en risk. Bild: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva

– Finland har lyckats ganska bra med att begränsa smittan och antalet smittade bland äldre har varit lågt jämfört med andra länder.

Samtidigt är frågorna nu många om hur begränsningarna kan ha påverkat de äldres hälsa. Det kan ha uppstått en så kallad välbefinnandeskuld då många till exempel har skjutit upp läkarbesök. Hittills finns ingen klar statistik kring hälsoföljderna, men en indikator är att vårdens hembesök verkar ha ökat en aning.

– Det finns framför allt en stor risk att många har rört på sig för lite.

Äldre en resurs

Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare vid Psykisk Hälsa Finland, tror att coronakrisen har tärt på många personers hälsa, både psykiskt och fysiskt.

– En stor del av de som ringer vår stödtelefon är äldre människor. Precis som personer i andra åldersgrupper lyfter de ofta fram ensamhet eller ångest.

Aalto-Matturi hoppas att man nu ska kunna utnyttja det spelrum som finns för att motionera och träffa bekanta, utan att pruta på säkerheten.

– Sociala kontakter är centrala för den psykiska hälsan.

Till exempel motion och kulturupplevelser är nyttigt och mycket kan man göra på distans. Samtidigt upplever många skuldkänslor över sina gärningar eller över att man inte räcker till för att ta hand om sina närstående.

– Det är viktigt att inte grubbla ensam, utan att vända sig till en bekant eller ringa den nationella kristelefonen.

Samtidigt poängterar Aalto-Matturi att personer över 70 år inte kan klumpas ihop till en enda grupp som behöver hjälp, många äldre kan ha en viktig roll för att samhället ska klara krisen. Många sysslar till exempel aktivt med frivilligarbete.

– Många äldre har erfarenhet av hur man hanterar kriser och det är skäl att använda sig av deras expertis.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning