Nya regler från och med tisdag – nu behöver passagerarna bara uppvisa intyg över en vaccindos

Kryssningspassagerare som låter bli att landstiga i ett annat land behöver inte uppvisa ett intyg alls, för övriga behövs ett negativt testresultat, intyg över att man haft covid-19 – eller det nya: intyg över att man fått minst en vaccindos. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Hittills har passagerarna behövt visa upp ett negativt coronatest eller intyg på att de har haft covid-19 för att få åka med kryssningsfartygen. Nu ändrar rederierna på reglerna.

Från och med tisdagen inför rederierna lättare coronarestriktioner på kryssningsfartygen. Rederierna i Finland meddelar att man kommer att börja tillåta passagerare att resa med fartygen om de kan visa upp intyg på att de fått coronavaccin. Det räcker med att passageraren fått en vaccindos för att hen ska få resa.

Hittills har passagerare endast fått resa till Finland med kryssningsfartygen om de kunnat visa upp ett negativt testresultat eller ett intyg på att de tillfrisknat från corona.

Utöver att rederierna nu börjar godkänna vaccinintyg kommer även kravet på hälsointyg för passagerare under 16 år att försvinna. Rederierna rekommenderar ändå att passagerare i åldern 12–15 år på förhand skaffar ett negativt testintyg för att underlätta inresa i landet.

Rederierna kommer att godkänna intyg där passageraren fått något av de vaccin som godkänts av Världshälsoorganisationen WHO eller Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Vaccinationen ska ha skett minst 21 dagar före resan. Vaccinationsintyget måste innehålla uppgifter om passagerarens namn, födelsetid, vaccinets namn, tidpunkt och plats för vaccinering och namn på den instans som beviljat intyget.

Kryssningspassagerare som låter bli att landstiga i ett annat land behöver inte uppvisa ett intyg.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning