Nya regler för vem som får gratis vaccination mot fästingburen hjärninflammation

Fästingbussen.Bild: Lehtikuva / Benjamin Suomela

I fortsättningen är vaccinationen avgiftsfri för alla som är bosatta eller vistas långvarigt i områden med påtaglig risk för fästingburen hjärninflammation.

Social- och hälsovårdsministeriet har ändrat förordningen om vaccinationer. Hittills har vaccinationen varit gratis på Åland, och sedan i fjol i Pargas och Simo, för alla som är permanent bosatta eller sommartid vistas minst fyra veckor i riskområdena.

Nu ersätts riskkommunerna med årliga riskområden, som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd THL.

– Sjukdomen känner inga kommungränser, säger medicinalrådet Anni Virolainen-Julkunen.

I dag betecknas bland annat Sammonlahti i Villmanstrand, de södra delarna i Kemi, Preiskari utanför Brahestad och Kutsalö i Kotka som riskområden.

Enligt Anni Virolainen-Julkunen kommer THL nu överens med kommunerna om vem det är som står för vaccinet i praktiken. Myndigheterna kommer att följa upp hur ofta man behöver en ny dos av vaccinet. Det verkar variera från individ till individ men tros ge minst fem, kanske upp till tio års skydd.

Samtidigt ändras intervallen för stelkrampsvaccin. Hädanefter ska boosterdosen ges med 20 års intervall åt alla som är under 65 år och med 10 års intervall åt alla som är över 65 år.

Motiveringen till de förlängda intervallerna är att det endast har förekommit ett eller två allvarliga fall av stelkramp per år och att alla dessa sjukdomsfall har påträffats hos över 65 år gamla personer med ett bristfälligt vaccinationsskydd. Enligt undersökningar har finländarna en hög nivå av antikroppar mot tetanus. Tidigare har förstärkningsdoser mot stelkramp getts med 10 års intervaller.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00