Nya rapport slår larm: Våld och kränkningar i skolorna

Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

På var tredje skola har personalen utsatts för kränkningar och förolämpningar, framgår av en säkerhetsundersökning på läroanstalterna. De allra flesta fallen förekommer i årskurserna 7–9. I gymnasiet är problemen ovanliga.

Enligt undersökningen förekommer hot om våld och fysiskt våld mot personalen på cirka var fjärde läroanstalt. Våld som riktas mot andra elever eller studerande är betydligt vanligare och förekom på mer än 40 procent av läroanstalterna. På enhetsskolor och högstadier var motsvarande siffra 60 procent.

På var fjärde skola hade man träffat på vapen bland eleverna. I de allra flesta fallen har det varit frågan om eggvapen. Endast på en procent av skolorna hade skjutvapen tagits med till skolan.

I skolornas omgivning var de vanligaste formerna av oreda nedskräpning, förstörelse av egendom samt graffiti och annat klotter. Dessutom uppgav 12 procent av rektorerna att de upptäckt föremål som anknyter till användning av droger i skolornas omgivning.

Avsikten med säkerhetsundersökningen, som var den första av sitt slag, var att reda ut säkerheten bland elever och personal på olika läroanstalter. Det var institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet som gjorde undersökningen. Allt som allt deltog 833 rektorer i undersökningen under läsåret 2015–2016. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03