Nya plåtpoliser ska öka säkerheten – eller ge staten inkomster

Plåtpolis på Mechelingatan i Helsingfors. Bild: Karl Vilhjálmsson

Polisen ska få 60 nya trafikövervakningskameror för att förbättra trafiksäkerheten. Men kritiker anser att avsikten är att dela ut så många böteslappar som möjligt för att tjäna pengar.

Regeringen har gjort en beställning på 60 nya trafikövervakningskameror. Prislappen på en ny kamera är ungefär 35 000 euro och då är stolpen som kostar ytterligare 15 000 inte inräknad. Kamerorna ska fördelas jämnt mellan olika polisdistrikt. Vissa av de äldre kamerorna kommer att placeras i förråd som reservkameror.

I Finland finns just nu 930 kamerastolpar och 90 kameror. Av dessa 90 kameror är 55 aktiva medan resten är lagrade eller på service. På Ring 1 finns 35 kamerastolpar av vilka en eller två är aktiva. Överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för polisens trafiksäkerhetscentral, berättar att anskaffningens syfte är att förbättra trafiksäkerheten ytterligare.

Den nuvarande mängden trafikkameror har minskat antalet olyckor med 10 procent

– Många undersökningar från olika håll i världen visar att trafikövervakningskameror ökar trafiksäkerheten. En tumregel är att om medelhastigheten sjunker med en kilometer i timmen sjunker mängden dödliga kollisioner med tre procent, säger Pasterstein.

Han betonar också att effekterna är olika beroende på om kamerorna är placerade i stadsmiljö, på landsvägar eller på stadsvägar.

– Den nuvarande mängden trafikkameror har minskat antalet olyckor med 10 procent i områden där de är utplacerade, säger Pasterstein.

Pasterstein beräknar att kamerorna avslöjade ungefär 408 000 fortkörare förra året. Ungefär 60 procent av dem fick en anmärkning medan cirka 40 procent fick böter. Tre procent av fortkörningarna var så grova att de leder till hårdare straff som till exempel dagsböter.

För staten betyder det här inkomster på tiotals miljoner.

– Förra året tjänade staten ungefär 30 miljoner på givna böter, säger Pasterstein som räknar med att siffran stiger till 40 miljoner euro i år.

Ryter till mot plåtpoliser

Professorn i trafikmedicin, Timo Tervo, är inte emot övervakning men håller inte med om polisens taktik med övervakningskameror.

– Trafikövervakningen har nästan helt tagits över av automatiska kameror medan rörliga polisen har fått lida av kraftiga nedskärningar som det sparas sex miljoner på. Utan rörliga polisen kommer mindre lämpliga chaufförer undan medan människor som av misstag kört med för hög hastighet straffas, säger Tervo.

Han säger också att kamerorna bara är där för att bötfälla och inbringa pengar, inte för att fånga chaufförer som druckit alkohol, tagit knark, drabbats av sjukdomsanfall eller något dylikt.

– Det är väldigt sällan som endast fortkörning orsakar olyckor. Oftast är alkohol, trötthet eller droger involverade. Men att fånga sådana chaufförer satsas det inte pengar på, säger Tervo.

Tervo föreslår att pengar inte borde sättas på kameror som bara bötfäller när man kunde satsa på övervakning av korsningar för att förhindra körning mot rött ljus, där det finns större sannolikhet att någon skadas.

– Man kan inte skryta med att kamerorna minskar mängden olyckor när skyltar fungerar lika bra utan böter. Men skyltarna ger inga inkomster, säger Tervo.

Tervo hävdar att prioriteten inte ligger på att skydda liv utan bara på att tjäna pengar.

Om polisen vill spara resurser borde inte poliser bara sitta i bilen som automatiskt mäter hastighetsbrott och rulla tummar och dricka kaffe

Föråldrad hastighetsövervakning

Professor Timo Tervo är medlem i Rörliga polisens traditionsförening liksom Sven Olof Hassel, tidigare överkommissarie i västra Finland. Hassel hjälpte till med att införa den automatiska trafikövervakningen i Finland och är inte nöjd med den nuvarande utvecklingen.

– Polisen har för lite resurser men för mycket ansvar. Vi har i föreningen försökt föreslå att Trafikverket tar över den automatiska övervakningen medan polisen sköter det juridiska men polisen har ignorerat förslaget, säger Hassel som hänvisar till att Trafikverket har mycket mer resurser.

Hassel tror att det beror på att polisen tycker att den automatiska övervakningen är deras sak och vägrar därför överlåta ansvaret åt någon annan.

Den tidigare överkommissarien tycker att Finland släpar efter i den automatiska trafikövervakningen.

– Finland ligger ungefär tio år efter utvecklingen i länder som Norge. Mätning av genomsnittshastighet har det talats om i flera år men ingenting har gjorts trots det. Vår mobila hastighetsmätning är också föråldrad.

När man mäter genomsnittshastigheten har man en kamera som står i början av en sträcka och en som står i slutet av denna sträcka. Kameran tar en bild på fordonet och dess registerplåt både i början och slutet av sträckan. Därefter räknar kameran ut medelhastigheten utgående från bilderna och om medelhastigheten överskrider hastighetsbegränsningen sparas bilden och det leder till att bilisten straffas

– Först nu ska man börja testa mätning av genomsnittshastighet i Tammerfors, säger Hassel.

Med mobil hastighetsmätning menar Hassel en metod där en bil eller en vagn utrustas med en mätningskamera. I Finland rör det sig om en civilpolisbil som parkeras vid en väg. Polisen i bilen riggar upp systemet och sitter sedan i bilen medan kameran automatiskt fångar fortkörare. I Sverige sköter man denna mätning på ett annat sätt. De använder en släpvagn med kamerasystem som lämnas vid vägkanten. Polisen lämnar släpvagnen och åker i väg och sköter andra arbetsärenden medan släpvagnen automatiskt fångar fortkörare.

– Om polisen vill spara resurser borde inte poliser bara sitta i bilen som automatiskt mäter hastighetsbrott och rulla tummar och dricka kaffe. I stället borde man följa Sveriges exempel, säger Hassel.

Trafikverkets motto är att de räknar liv och inte hastighetsföreteelser

Han berättar också att man vid automatisk trafikövervakning borde sikta på att aktivera kamerorna då väderleks- och trafikförhållandena är dåliga eller när man märker att trafikströmmen håller för hög hastighet. Det gör man i Sverige. I Finland är kamerorna alltid på och enligt Hassel är det för att få så många böteslappar utdelade som möjligt. Hassel tycker att syftet med automatisk trafikövervakning borde vara att varna bilister.

– Trafikverkets motto är att de räknar liv och inte hastighetsföreteelser. Polisens motto är tydligen att de räknar hastighetsföreteelser och inte liv, säger Hassel.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning