Nya naturskyddsområden växer fram

Naturskyddskampanjen Min naturgåva till hundraåringen har resulterat i många nya naturskyddsområden på olika håll i Finland.

Statens naturskyddskampanj Min naturgåva till hundraåringen har brett ut sig över hela Finland. Enligt Forststyrelsen har nya naturskyddsområden uppstått i alla landskap på fastlandet.

Under kampanjen har staten uppmuntrat privatpersoner att fira Finlands 100-årsjubileum genom att låta skydda sina markområden. Hittills har 1 300 hektar privat mark blivit naturskyddsområde. Skyddsområdena omfattar skogsmark, våtmarker och kobbar i den yttre skärgården. Ytterligare 500 hektar i olika landskap väntar på ett skyddsbeslut.

Kampanjens mål är att sammanlagt 1 800 hektar privat mark förvandlas till naturskyddsområde. Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) är nöjd över att landarealen redan växt till 1 300 hektar.

– Kampanjen har överträffat förväntningarna och det ser ut att målet på 1 800 hektar skyddade privata marker kommer att uppnås suveränt. Staten har åtagit sig att skydda en areal statlig mark som motsvarar det antal hektar som privata aktörer låtit skydda. Nya objekt kartläggs hela tiden, säger Tiilikainen i Miljöministeriets pressmeddelande.

Hittills har staten gjort ett skyddsbeslut för cirka 665 hektar statlig mark. Bland annat Kivarnäsområdet på Kimitoön fick nyligen ett skyddsbeslut och blir ett permanent naturskyddsområde.

De nya naturskyddsområdena är i huvudsak områden som fortsätter vara i vanlig skogsbruksanvändning och områden som på grund av sina naturvärden används för skogsbruk i begränsad omfattning.

Förutom privatpersoner och staten deltar också kommuner i kampanjen. Hittills har kommunerna skyddat cirka 800 hektar egna marker.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03