Nya kriterier för betygsättningen i skolorna – det ska bli lika svårt att få en nia i alla skolor

Nu ska bedömningen av kunskaperna förenhetligas i skolorna. Det ska vara lika svårt att få till exempel en nia på avgångsbetyget i alla skolor. Bild: Pixabay

Utbildningsstyrelsen vill förenhetliga bedömningen av kunskaperna för betygen 5, 7 och 9 i den grundläggande utbildningen. Ett nytt projekt som ska testa de nya bedömningskriterierna kör i gång i september.

– Pilotprojektet kommer att beröra sammanlagt 30 skolor på olika håll i Finland, säger undervisningsrådet Erja Vitikka på Utbildningsstyrelsen.

Även svenska skolor kommer att delta i projektet, uppger hon.

– Vi vill inte publicera namnen på de skolor som deltar i projektet, men jag utgår från att de svenska skolorna företräder regionerna Österbotten, Åboland och Nyland, säger utvärderingsexperten Mika Puukko på det Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Nya riktlinjer

Enligt Vitikka ska de nya kriterierna testas i matematik, modersmålet, A-engelska, samhällslära och hushållskunskap. Pilotprojektet slutförs innan utgången av 2021. Målet med projektet är att förenhetliga och förtydliga bedömningen. Det ska till exempel inte vara lättare att få en nia på avgångsbetyget i en skola än i en annan.

Riktlinjerna för bedömningen ska förtydligas i hela landet. Enligt Utbildningsstyrelsen kommer man även att ta ställning till den tidpunkt när sifferbedömningen inleds i skolorna.

Enligt utbildningsrådet Erja Vitikka kommer 30 skolor att testa de nya bedömningskriterierna i ett pilotprojekt som kör i gång i höst. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning