Nya kommendören tror på färre internationella krigsövningar men ett tätare samarbete med Sverige

Försvarsmaktens nya kommendör general Timo Kivinen är glad att se historiskt många kvinnor som frivilligt väljer att utföra värnpliktsutbildningen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

General Timo Kivinen har tillträtt sin nya tjänst som Försvarsmaktens kommendör.

Enligt Timo Kivinen är Försvarsmaktens jaktplansanskaffning det största enskilda beslut som kommer att fattas under hans tid som kommendör. Det är enligt honom också det beslut som kommer att påverka Försvarsmaktens verksamhet under allra längst tid framöver.

En förändring inom Försvarsmakten är att antalet internationella krigsövningar kommer att minska framöver.

– De internationella krigsövningarna kommer inte att bli fler, snarare tvärtom. Nästa år blir det antagligen färre övningar än under det här året, sade Kivinen då han mötte medierna i Helsingfors under sin första arbetsdag som Försvarsmaktens kommendör.

Orsaken till att övningarna väntas bli färre är att Finland har lärt sig vilka övningar som är mest lönsamma att delta i med tanke på landets egen framtid.

– Internationellt samarbete bör i första hand vara till nytta för utvecklandet att vår nationella prestationsförmåga, sade Kivinen.

Det redan nu täta försvarssamarbetet med Sverige är något som Kivinen tror kommer att tätna ytterligare under hans tid som kommendör. Kivinen sade under presskonferensen att ländernas försvarsmakter inom snar framtid kommer föra diskussioner om vad som kunde vara nästa steg för ett ännu tätare samarbete.

– Sverige är vår närmaste kompanjon på många plan. Om vi inte har kontakt dagligen så åtminstone varje vecka.

Historiskt många kvinnor vill rycka in

Under presskonferensen lyfte Kivinen också upp den allmänna värnplikten och dess framtid, som han tror kommer att vara föremål för diskussion under den pågående regeringsperioden.

Även om den nuvarande modellen har starkt stöd från medborgarhåll anser Kivinen att värnplikten är en fråga som måste utvecklas med tiden. Den måste också uppfylla de militära behoven.

Beträffande kvinnors roll inom Försvarsmakten är Kivinen glad att se att så många kvinnor frivilligt vill genomföra värnpliktsutbildningen.

– Kvinnorna har fört med sig mycket gott inom Försvarsmakten, och då menar jag inte endast våra anställda utan också alla de kvinnor som frivilligt genomför värnpliktsutbildningen.

Han konstaterade att det bland de rekryter som ryckte in i början av juli fanns historiskt många kvinnor.

– Närmare 600 kvinnor ryckte in frivilligt och det är det största antalet någonsin. Hoppeligen ökar antalet också framöver.

Informationen till kvinnor som vill rycka in ska också förbättras framöver, enligt det nuvarande regeringsprogrammet.

Nya jaktplan och moderna korvetter

Stora anskaffningar finns att vänta under Kivinens tid som kommendör.

Det så kallade HX-projektet, där de nuvarande Hornetplanen ska ersättas av nya jaktplan, framskrider enligt tidsplanen, säger Kivinen.

De sista av Försvarsmaktens nuvarande Hornetplan beräknar man att tas ur drift år 2030. Under 2021 är det meningen att beslut ska fattas om vilken typ av plan som ska ersätta de nuvarande Hornetplanen. Fem olika alternativ finns nu med i anbudsförfarandet. De nya planen förutses kosta omkring 7–10 miljarder euro.

Utöver jaktplansanskaffningen ska också Marinens material förnyas. Sju av marinens fartyg ska tas ur drift och ersättas med fyra nya, moderna korvetter. Förhandlingarna i det så kallade Flottilj 2020 projektet har dragit ut på tiden och enligt Kivinen måste en lösning nås senast i början av hösten.

– Jag förmodar också att det kommer ske, sa Kivinen.

Född 1959

Examinerades från Kadettskolan som kursens primus 1982

Har studerat både i Finland, USA och Storbritannien

Fungerade som bataljonsofficer under fredsbevaringsuppdrag i Bosnien 1997–1998

Har arbetat som Militärattaché i både Ungern, Ukraina och Österrike

Har sedan 2017 fungerat som chef för Huvudstaben

Utnämndes av president Sauli Niinistö till Försvarsmaktens kommendör i juni 2019

Tar över som kommendör efter general Jarmo Lindberg

Fungerar som kommendör fram till den 31.3.2024 då han uppnår den lagstadgade avgångsåldern i tjänsten

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning