Nya hot får Sverige att åter bygga upp sitt försvar – "Beredskapen är betydligt svagare än Finlands"

I Sverige återaktiverade man värnplikt förra året och bygger nu åter upp det nationella invasionsförsvaret. Värnplikten är ändå inte lika omfattande som i Finland, där det nationella försvaret av historiska orsaker alltid varit en prioritet. Bild: SPT/SPT

Just nu pågår den hittills största militära samarbetsövningen mellan Finlands och Sveriges arméer i Boden i Sverige. Under de senaste fem åren har det säkerhetspolitiska läget förändrats – och det påverkar också tryggheten i Norden.

I Sverige avskaffades den allmänna värnplikten 2010 i tron att den svenska försvarsmaktens huvuduppgift låg utomlands. Man trodde att hoten skulle komma i form av internationell brottslighet och terro...