Nya grunder för bilskatten gör stora bilar dyrare

Problemet med den nya WLTP-baserade bilbeskattningen är att det inte är sagt att alla bilar har ett säkert pris. Man kan med andra ord som kund få lite svävande svar i bilaffären i september. Bild: Lehtikuva-Markku Ulander

September är en oviss tid i bilhandeln eftersom den nya bilskattelagen träder i kraft vid månadsskiftet. Då blir Finland det första landet i Europa som helt baserar bilbeskattningen på den nya testproceduren för att mäta personbilarnas utsläpp, WLTP.

Ändringen av skattebasen har en verkligt stor betydelse i Finland eftersom både bilskatten och den årliga fordonsskatten baseras på koldioxidutsläppen. Hittills har beskattningen varit baserad på den urgamla NEDC-testningen, som alla torde vara överens om har levt ut sin tid.

På grund av omställningen har testlaboratorierna i Europa gått på fulla varv det senaste året. Ändå är det osäkert om alla bilmärkens alla modellvarianter har hunnit mätas senast den sista augusti.

Tveksamheten beror på att varje version ska mätas separat. Då testningen är så tidskrävande och det inte finns många certifierade laboratorier som kan sköta testningen, drar det helt enkelt ut på tiden när en väldig mängd bilar står i kö.

Osäkerhet

Den 1 september ska i alla fall alla nya bilar som säljs i Finland beskattas utifrån WLTP så att värdena omvandlas till NEDC. En del bilar som redan finns i landet kan få ett undantagstillstånd och säljas enligt dagens pris.

Då alla bilar kanske ännu inte har hunnit testas kan omställningen till en början innebära en stor osäkerhet i bilaffärerna.

Avsikten är ändå inte att WLTP-utsläppsvärdena, som är högre än de gamla värdena, ska chockhöja bilskatten. Bilarna är ju exakt desamma som tidigare, det är bara utsläppsmätningen som ändrats för att vara rättvisare.

Fakta

Termer

NEDC: New European Driving Cycle: den gamla europeiska körcykeln som inte längre motsvarar dagens bilteknik.

WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure: det nya och mera rättvisande sättet att mäta bilarnas utsläpp. Alla nya bilmodeller som lanserats efter den 1 september 2017 följer redan den nya testproceduren men från och med den 1 september 2018 gäller den alla nya bilar som säljs.

RDE: Real Driving Emissions, mätning av verkliga partikel- och kväveoxidutsläpp i trafiken. RDE började gälla samtidigt som WLTP.

Därför kompenseras WLTP-värdena under en övergångsperiod enligt en tabell uppgjord 2015 av EU-kommissionens forskningsinstitut JRC (Joint Research Center). Då testade institutet hur utsläppsvärdena skiljer sig då samma bilar mäts enligt både NEDC och WLTP.

Testfordonen omfattade endast 20 bensinbilar och 11 dieselbilar, med CO2-utsläpp på mellan 90 och 275 g/km. Enligt resultaten är WLTP-värdena i medeltal cirka 21 procent högre än NEDC. Här finns i alla fall en inbyggd osäkerhet eftersom samplet är litet och testet tre år gammalt.

Rejäla förhöjningar

I regeringens proposition till ändring av bilskattelagen ser man ungefär hur den nya bilskattekurvan kompenserar för de högre utsläppen enligt WLTP. Förutsatt alltså att kurvan stämmer.

Då den genomsnittliga förbrukningen i bilar som såldes i fjol var 119 g/km innebär det att beskattningen inte förändras så mycket för majoriteten av bilarna. Det skulle också vara en katastrof för regeringen eftersom en sänkt bilskatt på snåla bilar är ett uttalat mål i regeringsprogrammet.

Större bilar med kraftiga motorer kan däremot bli rejält dyrare. Enligt bilaffärskedjan Rinta-Jouppis beräkningar stiger exempelvis priset på en Toyota Landcruiser beroende på modell med mellan drygt 5 000 och 14 000 euro.

Även Volvo tvingas klart höja priserna på sina lite större fyrhjulsdrivna modeller.

– Enligt dagsläget kommer exempelvis bilskatten på Volvo XC60 D4 AWD att stiga med nästan 3 300 euro från nuvarande drygt 55 000 euro. Det är en märkbar ökning, speciellt som det uttalade målet med bilskatteomställningen var att den skulle vara skatteneutral, säger Thomas Hallbäck, informationsdirektör på Volvo Finland.

Köp större bil nu

Summan av kardemumman är att den som funderar på att investera i en bil med lite större förbrukning kan ha orsak att göra beställningen ännu i augusti. Då räknas priset enligt det gamla systemet fast bilen levereras senare.

Slutligen: En tänkbar och logisk följd av den nya bilbeskattningen är att importen av större, ganska nya begagnade bilar kommer att öka samtidigt som försäljningen av nya motsvarande bilar minskar i Finland.

Här har regeringen ändå kvar halmstrået att den förbehållit sig rätten att ändra skattekurvorna om det visar sig att de beräkningar man utgått från inte stämmer.

Även den årliga fordonsskatten kommer att knytas till WLTP men det här året gäller ännu den gamla fordonsskattelagen. Den nya fordonsskattelagen träder i kraft vid årsskiftet och börjar tillämpas i början av 2020.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03