Nya grepp behövs för att stärka svenskan

"Svenskspråkiga är mera missnöjda med servicen på sitt modersmål än finskspråkiga."

Finland har kanske världens bästa lagstiftning då det gäller rätten att använda sitt språk, finska eller svenska inför myndigheter och domstolar. Vårt lands tvåspråkighet slås fast i grundlagen där de...