Nya forskningsprojekt om radikalisering

Inrikesministeriet fattade förra veckan beslut om att starta två nya forskningsprojekt för att förebygga våldsam radikalisering och extremism.

Forskningsobjekten är den radikalislamistiska propaganda som riktar sig till Finland och den radikalislamistiska miljö som uppstått här. Meningen är att genom forskningen ta fram information för förebyggande verksamhet.

I det ena projektet ligger fokus på den radikalislamistiska propaganda som produceras på finska eller riktar sig till personer i Finland, och på sådant material som handlar om finsk politik, samhälle eller personer i Finland.

Det andra projektet ska fokusera på de radikalislamistiska nätverk som finns i Finland, hur de utvecklats och vad som påverkat utvecklingen.

Båda projekten leds av docent Leena Malkki vid Helsingfors universitet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46