Nya flyktingsiffror: över 65 miljoner på flykt

I slutet av fjolåret hade 65,3 miljoner människor tvingats lämna sina hem, visar de färskaste siffrorna från FN:s flyktingorgan UNHCR. Antalet asylsökande barn ökade kraftigt i fjol.

Det är med ett halvt års eftersläpning som FN räknar ihop de nya flyktingsiffrorna från hela världen. Men klart är att den ökande trenden fortsätter. Antalet personer som tvingats lämna sina hem steg för första gången över 60 miljoner i fjol, efter att ha legat strax under året innan.

Av dem är 21,3 miljoner regelrätta flyktingar, 40,8 miljoner personer som har tvingats lämna sina hem men är kvar inom det egna landets gränser och 3,2 miljoner är asylsökande.

En bit på väg. En flyktingpojke från Sri Lanka poserar i ett tillfälligt läger på stranden Lhok Nga i Indonesien, medan den indonesiska militären försöker reparera deras båt. Över 40 flyktingar flöt i land i Indonesien under sin färd mot Australien. Bild: EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Många barn söker asyl

Antalet ensamkommande barn som söker asyl är högre än någonsin tidigare: 98 400 barn från 78 olika länder. Året innan låg siffran strax över 34 000. Sverige är det land som fått ta emot flest barn som kommer ensamma: hela 35 800. Av dem är över 23 000 från Afghanistan.

Barnen är över huvud taget en växande grupp bland flyktingarna. Både 2015 och 2014 utgjorde de 51 procent av flyktingarna. Till exempel 2009 var siffran 41 procent.

Utvecklingsländerna bär den klart största bördan när det gäller att ta emot de flyktingar som tvingas fly utanför sitt lands gränser. 86 procent av flyktingarna bor i utvecklingsländer. Hela 26 procent eller 4,2 miljoner flyktingar bor i de minst utvecklade länderna. Det är ungefär samma andel som har sökt sig till Europa. I början av 2015 fanns det 3,075 miljoner flyktingar i Europa. Före slutet av året hade de ökat med 1,3 miljoner till 4,39 miljoner.

Landet som tagit emot flest flyktingar är för andra året i rad Turkiet, följt av Pakistan, Libanon, Etiopien och Jordanien.

Över hälften av alla flyktingar kommer från tre länder: Syrien, Afghanistan och Somalia.

I fjol återvände endast 201 400 flyktingar till sina hemländer.

Universellt språk. En flyktingflicka vid namn Stare leker med en matematiklåda som donerats till en flyktingförläggning i Berlin i Tyskland. Bild: EPA/JENS KALAENE

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03