Kvinnlig majoritet i regeringen – Li Andersson blir undervisningsminister

Hanna Sarkkinen och Aino-Kaisa Pekonen ska dela på Vänsterförbundets portfölj som social- och hälsovårdsminister. Li Andersson blir undervisningsminister. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Tre män och två kvinnor kommer Centerns ministergrupp att bestå av, åtminstone fram till partiets ordförandeval i september. Vänsterförbundet väljer två kvinnor. Li Andersson blir undervisningsminister.

Läs också: Nya undervisningsministern: Problematiskt att göra studentsvenskan obligatorisk

Mika Lintilä blir finansminister och Antti Kaikkonen försvarsminister i den regering som tillträder på torsdag. Centerns partistyrelse beslutade tillsammans med riksdagsgruppen och Europaparlamentarikerna också att Katri Kulmuni blir näringsminister, Annika Saarikko vetenskaps- och kulturminister och Jari Leppä jord- och skogsbruksminister.

Hanna Kosonen ska vikariera Annika Saarikko under hennes moderskapsledighet från augusti i ett år framåt.

Ministerutnämningarna fullbordades senare på kvällen då Vänsterförbundet utsåg sina ministrar. Partiordförande Li Andersson blir undervisningsminister medan Aino-Kaisa Pekonen och Hanna Sarkkinen delar på portföljen som social- och hälsovårdsminister.

Det betyder att Antti Rinnes (SDP) regering består av 11 män och 8 kvinnor.

Det kan bli en rockad på Centerns ministerposter i september när partiet väljer en efterträdare till ordförande Juha Sipilä.

– Det får den nya ordföranden avgöra, säger Antti Kaikkonen som för egen del lovar besked om en eventuell kandidatur före midsommar.

Läs också: Känner du ministrarna? De här namnen är nu klara

Annika Saarikko säger bara att hon inte tänker på ordförandekampen mitt under sin graviditet.

Antti Kaikkonen är försiktigt med att uttala sig om försvarspolitiska linjer och hänvisar till regeringsprogrammet. Regeringen lovar både en utrikes- och säkerhetspolitisk och en försvarspolitisk redogörelse under den här valperioden. Inte heller tar han ställning till om en fullskalig ersättning av flygvapnets slagkraft ska betyda exakt 64 nya jaktplan.

– Jag har inte satt mig in tillräckligt i frågan, och avgörandet tas först senare i valperioden, säger han.

Centerns ministergrupp: Mika Lintilä blir finansminister i den nya regeringen, Katri Kulmuni näringsminister och Annika Saarikko vetenskaps- och kulturminister. Hanna Kosonen ska vikariera Saarikko undxer en moderskapsledighet. Antti Kaikkonen blir försvarsminister och Jari Leppä fortsätter som jord- och skogsbruksminister. Bild: Martti Kainulainen/Lehtikuva

I övrigt talar han varmt för bred konsensus i försvarspolitiken och lovar jobba för det, tillsammans med de andra regeringspartierna och oppositionen.

Mika Lintilä verkar i det närmaste oberörd av att utses till finansminister. På en fråga hur uppdraget skiljer sig från näringsministerns uppdrag, som han skötte i den avgående regeringen, säger han med en axelryckning:

– Vad vet jag, förut stod jag där och bad om mer pengar, men nu ska jag stå på bromsen. Det är klart, det finns ett rörelseutrymme, men det är riktigt knappt.

Lintilä påpekar att regeringen, även om den kan verka ideologiskt spretig, har slagit fast en ram för de offentliga finanserna.

– Vi har ett rörelseutrymme på 1,24 miljarder euro och vi har ett tufft sysselsättningsmål på 75 procent. Det är ambitiöst, men vi måste få upp sysselsättningen på grund av åldersstrukturen. Ju sämre den här regeringen lyckas nå det målet desto större problem för nästa regering, säger han.

Lintilä lämnar över näringsministerportföljen till Katri Kulmuni.

– Det var en överraskning och jag är väldigt tacksam, säger hon.

Kulmuni satt i riksdagens ekonomiutskott förra valperioden och är bekant med näringslivslagstiftningen.

– Det finns massor av jobb att göra för att den ekonomiska tillväxten ska fortsätta. Vi måste satsa ännu mer på Finlands internationella handelsmöjligheter. Vi behöver också en större mångfald i vår industri, säger hon.

Kulmuni säger att näringslivet och industrin också måste delta i kampen mot klimatförändringen.

– Jag tror att den finländska industrin kan bli först med att fasa ut den fossila energin. Kan vi det skapar det ett stort intresse i andra länder. Det är en otroligt stor möjlighet för Finland att svara på klimatförändringen.

Hanna Kosonen som ska hoppa in för Annika Saarikko säger att vetenskaps- och kulturministerportföljen är rena drömmen för henne. Hon är inte rädd för att universiteten ska förhålla sig avogt till Centern för de nedskärningar den förra regeringen gjorde.

– Vi har gjort ett gott arbete för utbildning och vetenskap också, och nu får vi chansen att visa det, säger hon.

VF valde delad portfölj

Vänsterförbundet valde att godkänna regeringsprogrammet efter att ha ältat det omsorgsfullt hela kvällen. Partiet valde tyvå kvinnor tgill sina ministerposter.

Så gott som klart på förhand var att partiledaren Li Andersson blir undervisningsminister. Det önskemålet uttryckte hon redan i måndags.

Den andra ministerportföljen, social- och hälsovårdsministern, delas mellan Aino-Kaisa Pekonen och Hanna Sarkkinen. Pekonen sköter uppdraget de två första åren, Sarkkinen de två följande.

– Jag är överlycklig, jag hade aldrig kunnat tro detta. I hela mitt yrkesliv har jag jobbat för bättre vård, säger Pekonen som jobbat i vårdbranschen innan hon blev riksdagsledamot.

Hanna Sarkkinen säger också att hon är tacksam.

– Beslutet att dela portföljen är bra, det delar på ansvaret. Aino-Kaisa och jag kan stötta varandra på det här sättet. Uppdraget är tacksamt då vi inte står inför nedskärningar utan vi ska stärka den sociala grundtryggheten, säger hon.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning