Nya färdtjänsten beaktar behoven hos funktionsnedsatta och seniorer

För klienterna utgörs den största förändringen i att förmedlingstjänsten centraliseras på ett ställe, varpå transportbehovet löses av alla tillgängliga bilar.

HBL skriver (24.8) om konkurrensutsättningen av färdtjänstföretag för Färdcentralen Västra Nyland. Då artikeln även tog upp företaget FCG Smart Transportation Oy vill jag berätta om vår förmedlingstjänst och vår roll i Färdcentralen Västra Nylands verksamhet.

Vårt företag fokuserar på att producera och utveckla trafikorganisationstjänster för persontransporter. Vi är oberoende av färdtjänstföretag – vi kör inte skjutsarna, utan förmedlar dem till de färdtjänstföretag som Esbo stad väljer med konkurrensutsättning. Vår service utgörs av ett förmedlingsprogram och en tjänstecentral, som kommunerna, färdtjänstföretagen och kunderna använder.

Vi är en del av Finnish Consulting Group, som sysselsätter över 600 personer och ägs av Kuntaliitto Holding Oy. Vår verksamhet drivs marknadsmässigt, som vilket privatägt företag som helst.

I artikeln påstods att vår tjänst upplevs som "otillräcklig" och "att den inte beaktar de många individuella behov som funktionsnedsatta har". Detta baserar sig inte på erhållna tjänster, då färdcentralen ännu inte kört i gång. Verksamheten påbörjas den 3 november i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Utgångspunkterna för vår tjänst är hög användbarhet och de särskilda behoven hos funktionsnedsatta och seniorer. Klienterna har aktivt deltagit i utvecklingen och ibruktagningen av tjänsten och deras synpunkter är viktiga för oss i den fortsatta utvecklingen av tjänsten. För klienterna utgörs den största förändringen i att förmedlingstjänsten centraliseras på ett ställe, varpå transportbehovet löses av alla tillgängliga bilar, i stället av en för klienten bekant trafikidkare.

Klienterna kan beställa tjänsten per telefon via servicenummer – på svenska, finska eller engelska – eller via mobilappen. För färdtjänstföretagen garanterar vi en neutral och rättvis förmedlingstjänst och sålunda en fri konkurrens.

För betalaren, kommunen, ger tjänsten användbar information om körningar och kostnader med möjlighet att följa upp och lösa problemfall. Systemet skapar också brukbar information om transporterna, som bland annat ger Esbo möjligheten att utveckla den övriga trafiken och optimera kollektivtrafiken för att bättre beakta specialgruppernas behov. Transporterna kan också optimeras för att markant minska utsläppen.

Esbo stad som beställare konkurrensutsätter färdtjänstföretagen och ingår avtal med dem. Beställaren fastställer också villkoren för färd- och förmedlingstjänsterna.

Det är viktigt att kommunicera förändringen till klienterna och färdtjänstföretagen. En ändring i bekanta verksamhetsmallar frambringar ofta diskussion, som vi gärna i en aktiv och konstruktiv anda tar del i.

Aki Keskinen, vd, FCG Smart Transportation Oy

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning