Nya experter tar sig an luften på Kvinnokliniken

Utredningen kring inomhusluften på Kvinnokliniken fortsätter. Nu kopplas en ny myndighet in.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt börjar samarbeta med en expertgrupp från Arbetshälsoinstitutet kring inomhusluften på Kvinnokliniken. Gruppen, med brett kunnande i olika frågor kring inomhusluft, ska stödja både HNS ledning och företagshälsovården för att få styr på problemen.

Under det gemensamma projektet, som körs i gång under december, får personalen svara på enkätfrågor. Dessutom granskas de undersökningar som gjorts på nytt och eventuella nya mätningar görs.

Personalen på Kvinnokliniken har klagat över inomhusluften sedan våren 2017. I september granskade arbetarskyddsmyndigheterna kliniken och kom till att en del av problemen beror på gamla och dåliga avloppsrör. Ledningen uppmanades att skynda på med renoveringar och att informera personalen bättre om bland annat åtgärder och tidtabeller.

Samarbetsprojektet kring inomhusluften ska pågå i ett halvt år.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning