Nya EU-regler för att rapportera om sjötransporter

De EU-regler som gäller för sjöfartens rapportering om koldioxidutsläpp är för tillfället strängare än IMO:s globala system. I framtiden ska reglerna anpassas till IMO:s datasamlingssystem. Bild: Johan Wessman/News Öresund/Flickr

Nu är förslaget till hur sjötransporternas koldioxidutsläpp ska bevakas och rapporteras inom EU klart.

Målet är att anpassa EU-förordningen om koldioxidutsläpp till ett globalt system.

– En enhetlig övervakning av utsläppen från sjöfarten har en nyckelroll när det gäller att minska utsläppen. Med hjälp av förordningen kan vi samla in viktig information om utsläppen från sjötransporterna i EU och dela den med beslutsfattare, företag och konsumenter, säger kommunikationsminister Sanna Marin i ett pressmeddelande.

Enligt EU:s förordning om sjötransporter måste alla stora last- och passagerarfartyg som anlöper hamnar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samla in uppgifter och rapportera om sina koldioxidutsläpp.

De EU-regler som gäller för tillfället är strängare än IMO:s globala system men i framtiden ska reglerna anpassas till IMO:s datasamlingssystem. Det betyder att uppgifterna som ska rapporteras och terminologin som ska användas ska göras enhetliga.

Uppgifter om fartygens utsläpp och last kommer att samlas in även i fortsättningen. Uppgifterna verifieras och offentliggörs på samma sätt som nu.

Förordningen omfattar omkring 11 000 fartyg. Sjötransporterna orsakar cirka 13 procent av växthusgasutsläppen inom transportsektorn i EU.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning