Nya EU-regler för att rapportera om sjötransporter

De EU-regler som gäller för sjöfartens rapportering om koldioxidutsläpp är för tillfället strängare än IMO:s globala system. I framtiden ska reglerna anpassas till IMO:s datasamlingssystem. Bild: Johan Wessman/News Öresund/Flickr

Nu är förslaget till hur sjötransporternas koldioxidutsläpp ska bevakas och rapporteras inom EU klart.

Målet är att anpassa EU-förordningen om koldioxidutsläpp till ett globalt system.

– En enhetlig övervakning av utsläppen från sjöfarten har en nyckelroll när det gäller att minska utsläppen. Med hjälp av förordningen kan vi samla in viktig information om utsläppen från sjötransporterna i EU och dela den med beslutsfattare, företag och konsumenter, säger kommunikationsminister Sanna Marin i ett pressmeddelande.

Enligt EU:s förordning om sjötransporter måste alla stora last- och passagerarfartyg som anlöper hamnar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samla in uppgifter och rapportera om sina koldioxidutsläpp.

De EU-regler som gäller för tillfället är strängare än IMO:s globala system men i framtiden ska reglerna anpassas till IMO:s datasamlingssystem. Det betyder att uppgifterna som ska rapporteras och terminologin som ska användas ska göras enhetliga.

Uppgifter om fartygens utsläpp och last kommer att samlas in även i fortsättningen. Uppgifterna verifieras och offentliggörs på samma sätt som nu.

Förordningen omfattar omkring 11 000 fartyg. Sjötransporterna orsakar cirka 13 procent av växthusgasutsläppen inom transportsektorn i EU.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning