Nya enkäter förutspår dämpad konsumtionsiver

Statistikcentralens senaste förtroendeindikator förutspår en dämpad konsumtionsiver och försämrad tillit till den finska ekonomin. Bild: SPT/ Linnea de la Chapelle

Konsumenternas tilltro till den ekonomiska situationen försvagades aningen i december. Det visar Statistikcentralens senaste förtroendeindikator.

Enligt Statistikcentralens indikator var konsumenternas tilltro 16,1 i december då motsvarande siffra vid samma tidpunkt i fjol var 24. Förtroendeindikatorn i november i år var 18,3. Förtroendeindikatorn kan variera mellan minus 100 och plus 100. Ju högre siffra, desto ljusare är synen på ekonomin.

Det är framför allt förväntningarna på den finska ekonomin som har försämrats sedan den senaste mätningen. Färre konsumenter skriver också under påståendet att arbetslösheten kommer att minska.

Förväntningarna på den privata ekonomin blev också försiktigare medan synen på möjligheten att spara förblev oförändrad, skriver Statistikcentralen i ett pressmeddelande.

Statistikcentralens siffror bekräftas till vissa delar av Finlands Näringsliv EK:s förtroendeindikator som mäter förväntningarna inom olika industriella sektorer. Förtroendeindikatorn inom industrin sjönk från plus 6 i november till plus 2 i december, uppger EK i ett pressmeddelande.

Förtroendet inom byggnadsindustrin är oförändrat medan servicebranschen genomlevde en liten svacka och förtroendet inom detaljhandeln steg aningen, skriver EK.

Statistikcentralens siffror bygger på intervjuer med 1 236 personer som är bosatta i Finland medan EK:s siffror bygger på enkätsvar som har samlats in från industrins representanter i enlighet med EU-kommissionens anvisningar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning