Nya direktiv: Gör coronatest om du har symtom

Coronavirustesterna undersöks i laboratorium. Kapaciteten i Finland ligger nu på 8 000 tester i dagen. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Finland har ökat sin kapacitet att göracoronavirustest till över 8 000 test per dag.

Institutet för hälsa och välfärd uppmanar alla som har symtom som passar in på sjukdomen covid-19 att kontakta hälsovården för att få en remiss till ett coronavirustest. Symtomen kan vara feber, hosta, andningssvårigheter, muskelvärk, trötthet, illamående eller diarré.

Ju snabbare coronavirussmittan kan upptäckas, desto snabbare kan den smittade isoleras och andra personer som eventuellt utsatts för smitta spåras, skriver Institutet för hälsa och välfärd.

De nya direktiven är i enlighet med regeringens så kallade hybridstrategi att stegvis öppna upp samhället igen samtidigt som man inför mer omfattande coronavirustestning och effektivare spårning av smittkedjor.

Tidigare har myndigheterna rekommenderat att personer som har symtom som passar in på covid-19 isolerar sig hemma – förutsatt att symtomen inte är så allvarliga att det behövs vård. Coronavirustest erbjöds inledningsvis endast för vissa grupper, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal.

Målet: 10 000 test per dag

Carita Savolainen-Kopra, ledande sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd, säger att den nya teststrategin är möjlig i och med att Finland lyckats öka sin testkapacitet. För tillfället kan drygt 8 000 coronavirustest göras per dag.

– I de flesta områdena har vi för tillfället outnyttjad testkapacitet. Därför uppmanar vi människor att söka sig till coronavirustest om de har symtom, säger Savolainen-Kopra.

Målet är att öka den nationella kapaciteten till 10 000 test per dag. Savolainen-Kopra tror att det lyckas före sommaren.

Coronavirustesterna undersöks i laboratorium. Kapaciteten i Finland ligger nu på 8 000 tester i dagen. Bild: Joe Klamer/AFP-Lehtikuva

Ingen brist på reagenser för tillfället

Om man börjar göra fler coronavirustest ökar också behovet av testutrustning och reagenser. Reagenser är ämnen som används i analysen av laboratorieprover.

När coronavirusepidemin utvecklades till en pandemi uppstod brist på utrustning och reagenser på den internationella marknaden, men Savolainen-Kopra säger att situationen förbättrats sedan dess.

– För tillfället är läget bra både när det gäller testutrustning och reagenser. Jag tror inte att vi får brist på dem i Finland. Å andra sidan är det klart att tillgången påverkas av hur pandemin utvecklas i andra länder och hur den internationella efterfrågan ser ut.

Finland har också egen produktion av utrustning och reagenser. Enligt Savolainen-Kopra utnyttjas den egna produktionen i allt större utsträckning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning