Nya cykelleder ska byggas i Esbo – var vill du ha dem?

Esbo stad vill rusta upp sina cykelleder. För att få reda på vilka leder som används mest och vilka som upplevs som bristfälliga har man nu publicerat en enkät för allmänheten.

– Vi vill att folk ska säga vad de tycker. Det är modernt att få delta i beslutsfattandet. Då är det lättare för oss att veta vilka ställen som ska prioriteras och hur mycket pengar som behövs för att utveckla cykellederna, säger planeringschef Salla Hänninen på Esbo stad.

Hon tillägger att enkäten dock endast är riktgivande.

De gröna linjerna på kartan är nuvarande cykelvägar, de blå linjerna är planerade cykelvägar. Bild: Esbo stad

Hur ska ni nå dem som inte vill använda internet?

– Vi kommer att ordna workshops och informationsmöten. Var och när är inte spikat, men det informerar vi om genom till exempel tidningsannonser, säger Hänninen.

Finns det en risk för att någon fyller i enkäten en massa gånger för att få sin vilja igenom?

– Jo, såklart, men det är vi medvetna om och det ska vi ta i beaktande när vi går igenom resultaten.

Det långsiktiga målet för Esbo stad är att cyklingen har ökat till det dubbla år 2024.

Här kan du fylla i enkäten. Du kan ställa in språket till svenska.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46