Nya bostäder och färre affärer på Brändö

Det gamla köpcentret rivs. I stället byggs flervåningshus med affärslokaler i gatnivå. Metron ska locka nya invånare.

Stadsmiljönämnden godkände på tisdagen detaljplanen för Brändö köpcenter. Den gamla byggnaden rivs. De nya bostadshusen har fem och sju våningar. Planen är omarbetad jämfört med det förslag som politikerna diskuterade sommaren 2016. Då ville man bevara en del av det gamla köpcentret och bygga högre hus än de som nu skissats upp.

Den nuvarande byggnaden är 1–2 våningar hög. Innan R-kiosken stängde i januari 2017 fanns det affärer och restauranger i 70 procent av köpcentrets lokaler. Köpcentrets ägare Kulosaaren Ostoskeskus Oy har klagat på lönsamheten.

Nuvarande köpcentret är byggt 1960 och det är uppenbart kärt för många Brändöbor. Debatten om nybygget har gått het på gator och i sociala medier och stadsplaneringskontoret har fått respons, men endast 55 personer har skrivit på protestlistan för att bevara köpcentret. Helsingfors stadsmuseum anser att köpcentret är kulturhistoriskt värdefullt.

Målet är att bevara och även stärka utbudet av affärer samtidigt som nybygget ska smälta in i miljön, enligt staden. Men av planändringen framgår att åtminstone i nybygget är affärslokalerna något mindre och färre jämfört med nuvarande köpcentret.

Efter ombyggnaden kan 170 personer få nytt hem på Brändö.

Rivningshotade köpcentret ligger på cirka 300 meters avstånd från metrostationen i korsningen av Svinhufvudsvägen och Kyösti Kallios väg.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00