Nya bolåneräntor står för dörren

Bild: Mostphotos

Finländarnas bolåneräntor kan förändras redan i sommar. Målet är att förnyandet av euriborräntorna ska träda i kraft i juli, säger chefsekonom Veli-Matti Mattila vid Finansbranschens centralförbund.

Reformen har förberetts länge. Europeiska beslut i frågan ska fattas i slutet av våren.

– Tidtabeller är förstås alltid förknippade med risker, men projektet verkar nog kraftigt vara på väg framåt, säger Veli-Matti Mattila.

Vanliga bolånetagare torde inte beröras nämnvärt av förnyelsen. Euriborräntorna kommer att användas också i framtiden men de kommer att bestämmas på ett nytt sätt.

Timo Peltonen som är byråchef på Finansinspektionen säger att utgångspunkten är att euriborreformen inte borde försvaga konsumentens ställning. Enligt Peltonen kommer myndigheterna sannolikt att diskutera med branschen hur förnyelserna ska genomföras efter att besluten fattas.

– Det skulle säkert inte gagna någon om man blev tvungen att förhandla på nytt med varje enskild konsument, säger Peltonen.

Euriborräntorna är välutbredda och används till exempel som huvudsakliga referensräntor på bolån i Finland. Den totala räntan på ett vanligt bostadslån består av en referensränta, bankens marginal och eventuella övriga kostnader.

Reformen föreslås bland annat på grund av misstänkt fiffel med olika referensräntor de senaste åren. Målet är att bestämmandet av räntorna ska bli mer transparent än tidigare. Det centrala i förnyelsen är att euriborräntorna i framtiden ska basera sig på genomförda affärer på penningmarknaden i stället för på bankernas ränteprognoser.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning