Nya blinkande trafikmärken på Busholmen – det här handlar det om

Kameror och sensorer bevakar ständigt sin omgivning och upptäcker fotgängare och fordon i närheten. Bild: Niklas Tallqvist

Trafikmärken med kameror och sensorer bevakar sin omgivning och ger varningssignaler vid behov.

Först kom smarttelefonerna. Nu talas det om smarta bilar och smarta kylskåp – till och med om smarta hus.

Nu finns ytterligare ett nytt vardagligt ting som fått artificiell intelligens, nämligen övergångsstället. Helsingfors testar för tillfället den nya teknologin på Busholmen.

Syftet är simpelt – det smarta övergångsstället ska förbättra säkerheten för fotgängare genom olika teknologiska lösningar som varnar bilister om övergångsstället.

Närmare bestämt är det trafikmärkena vid övergångsstället som är smarta. De ser ut som de vanliga blåvita skyltarna vid ett övergångsställe, men är fullpackade med sensorer, kameror och annan teknologi.

– Olyckor sker för ofta på övergångsställen, det vill vi ändra på genom nya lösningar, säger Mart Suurkask, vd för företaget Bercman som levererar trafikmärkena.

Varnar bilister

Övergångsstället testas på Bottenhavsgatan, precis intill bron över Gräsvikskanalen. Testet, som pågår under hösten, är en del av projektet Perille asti där Helsingfors stads innovationsbolag Forum Virium utför en rad olika test på Busholmen, alla med anknytning till artificiell intelligens.

När en fotgängare går över vägen börjar trafikmärket blinka med ett vitt ljus för att varna eventuella fordon på väg mot övergångsstället. Bild: Niklas Tallqvist

För fotgängare som går över det smarta övergångsstället ändras praktiskt taget inget. Däremot är det fordonen som kör förbi övergångstället som kommer att märka en förändring, berättar Suurkask.

– Vi vill efterapa den nuvarande situationen, det enda vi gör är att byta ut de gamla metallskyltarna och sätta upp nya smarta trafikmärken.

De smarta skyltarnas kameror och sensorer bevakar sin omgivning och upptäcker fotgängare och fordon i närheten. Varje gång någon går över vägen blinkar skyltarna med vitt ljus för att uppmärksamma bilister om övergångsstället.

– De blinkande ljusen är den mest konkreta och för tillfället den viktigaste egenskapen som trafikmärkena har för att förbättra säkerheten för fotgängare, säger Suurkask.

I framtiden ska trafikmärkena sluta blinka varje gång någon går över vägen och i stället bara blinka då en bil närmar sig övergångsstället som en fotgängare just då håller på att korsa.

Lär sig själva

Utöver de blinkade ljusen har de smarta trafikmärkena en lång rad andra funktioner, från trafikräkning till luftkvalitets- och ljusstyrkemätare.

– Genom att mäta ljusstyrkan i omgivningen kan trafikmärket automatiskt slå på ett bakgrundsljus så att hela märket lyser upp under natten, vilket ytterligare ökar bilisternas uppmärksamhet för övergångsstället, säger Suurkask.

Företaget bakom de smarta övergångsställena är estniskt och testar likadana trafikmärken på två ställen i Tallinn och kommer att göra ett test i Tartu. För tillfället pågår utvecklingsarbetet för att göra övergångsställena ännu smartare och säkrare.

I framtiden ska det till exempel vara möjligt för trafikmärkena att med en högljudd signal och röda blinkande ljus kunna varna för en potentiellt farlig situation. Det skulle enligt företaget ge en fotgängare och en bilist som är på kollisionskurs mera tid att reagera.

Grundläggande för de smarta trafikmärkena är enligt Suurkask att de är anpassningsbara. Innan ett nytt övergångsställe införs får trafikmärkena under en veckas tid lära sig hur trafiken löper på just det stället.

– Också när trafikmärket väl är i gång fortsätter den att maskinellt lära sig och bli bättre på att upptäcka olika situationer, säger Suurkask.

En egenskap är också att trafikmärkena hela tiden samlar upp data från sin omgivning som sedan kan användas i stadsplaneringen. Det kan handla om trafikmängder, typen av fordon, ändringar i luftkvaliteten.

– Om det till exempel görs en ändring i trafikarrangemangen kan man i de uppgifter som trafikmärkena samlar se hurdan effekt den haft på trafiken.

Stadsbornas önskan

Stadens innovationsbolag Forum Virium står bakom testet som fått sin finansiering via EU:s stöd för regional utveckling. Projektchef Heli Ponto säger att delaktighet varit ett nyckelord för de projekt som Forum Virium gör på Busholmen.

Testet pågår under hösten då kvällarna är mörka. En ljussensor anpassar trafikmärkets ljusstyrka i enlighet med omgivningen. Bild: Niklas Tallqvist

Invånarna i stadsdelen har fått vara med om att staka ut teman som sedan blev till konkreta projekt. Utöver övergångsstället testar Forum Virium också lastcyklar som flera kan använda och en samåkningstjänst till hobbyer.

– Det övergångsställe som testet utförs vid röstades fram bland Busholmens invånare. De upplevde att övergångsstället hör till de farligare och därför gör vi testet just där, säger Ponto.

Först när det smarta övergångsstället använts en tid kan man närmare börja planera framtida projekt, menar Ponto. En viktig del är att se vad datan kan användas till och vem det är som kunde ha nytta av den.

– Den grundläggande tanken med projektet är ändå att utvidga förståelsen för vad säkerhet i trafiken kan vara i framtiden.

Bild: HBL

Om du läser artikeln i appen HBL 365, klicka här för att se grafiken

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning