Nya ärkebiskopen en försiktig general

Tiden förändrar kyrkan, men kyrkan kan själv justera farten i förhållande till förändringarna i samhället utanför.

Tapio Luoma blev vald till ny ärkebiskop med en överraskande stor marginal. Han fick drygt 56 procent av rösterna mot knappt 44 för motkandidaten Björn Vikström.

Valresultatet vittnar enligt Vikström om att kyrkan tar ett steg i konservativ riktning. Luoma säger för sin del att valet av honom inte innebär en sådan förändring.

Hur är det, har kyrkan nu tagit ett steg mot konservatism och bort från ett liberalare spår? Det som strängt taget har skett är att en majoritet av de cirka 1 500 personer som väljer ärkebiskop för vår evangelisk lutherska kyrka har röstat för den av de två finalkandidaterna som företräder en konservativare syn, åtminstone i vissa frågor.

Det är en signal om att de som hellre vill ha en liberalare linje inom kyrkans beslutande organ är i minoritet.

Den enskilda fråga som kan ha avgjort valet är om kyrkan ska viga samkönade par eller inte. Björn Vikström säger ja, medan Luoma säger nej.

Ärkebiskopen har en begränsad makt. Han är den främsta bland biskoparna, men inte de övriga biskoparnas chef. Han kan inte ensam dra upp nya linjer för kyrkan eller driva igenom viktiga beslut. Men han kan föra fram sina åsikter och den vägen påverka såväl inom som utanför kyrkan.

Luoma upprepar ofta att han vill ha en fortsatt diskussion i respektfull anda. Det kan vara en utmaning att föra en sådan diskussion vidare i en fråga där positionerna är låsta.

I modern tid är det framför allt genusfrågor och homosexualitet som har synligt splittrat kyrkan. Först gällde det kvinnors möjlighet att prästvigas. Även om det i dag (lördag 3.3) är på dagen 30 år sedan vi fick vår första kvinnliga präst finns det fortfarande många som motsätter sig kvinnor som präster. Också i det ärkebiskopsval vi nu har bevittnat var en av de fem kandidaterna motståndare till kvinnopräster och han fick 13 procent av rösterna i den första omgången – lika många som den enda kvinnliga kandidaten.

Det här är en fråga som de flesta inte byter åsikt om. Motståndet har blivit mindre, men det har närmast minskat på grund av att nya generationer har en annan syn än tidigare på jämställdhet. En orsak till förändringen kan vara den praktiska erfarenheten av kvinnliga präster. Det är inte längre något onormalt.

Situationen är densamma i fråga om kyrkans syn på homosexuella och deras rättigheter att få vigas precis som heterosexuella. Synen förändras sannolikt i den liberalare riktningen men väldigt lite på grund av att präster och förtroendevalda skulle komma på andra tankar. Ju konservativare man är desto mindre är man beredd att kompromissa i den här typen av frågor, speciellt då motståndet baseras på en svartvit tolkning av bibeln.

Förändringen sker i takt med att nya människor träder in på den kyrkliga arenan, som präster, tjänstemän eller lekmän i förtroendeorgan.

En ärkebiskop är i den här situationen i en viktig roll och om han inte driver på en förändring går allting säkert långsammare. Vi kommer sannolikt ännu att få vänta länge innan Finland följer i de nordiska systerkyrkornas spår och börjar viga samkönade par.

Är det en pyrrhusseger för kyrkan att den konservativa linjen nu vann? Kyrkan har brottats med en viss medlemsflykt och en orsak kan vara skillnaden i hur kyrkan och samhället i övrigt utvecklas och tacklar nya frågor och situationer. Om kyrkan vänder sig inåt och inte följer med eller går i otakt med samhället utanför kan kyrkans betydelse och relevans på sikt minska. Det leder sannolikt också till att fler lämnar kyrkan.

I torsdags, då valresultatet från ärkebiskopsvalet blev klart lämnade 146 personer kyrkan. Det är ungefär dubbelt så många som under en normal dag den senaste månaden.

Å andra sidan bör man påminnas om att kyrkans linje skapas av aktiva medlemmar. Den som i protest mot den förda linjen lämnar kyrkan ger samtidigt upp sina möjligheter att påverka.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning