Ny vindkraft utan några stöd

Tuuliwatti har från förr en vindpark i Ijo, men de vindmöllorna är bara 140 meter höga. Den nuvarande vindparken invigdes för fem år sedan. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

S-gruppens och St1:s gemensamma vindkraftsbolag Tuuliwatti bygger en ny vindpark i Ijo kommun. Parken byggs utan stöd och bolaget räknar med att den ska kunna producera el till ett pris som är konkurrenskraftigt på den nordiska elmarknaden.

Hur stor investeringen i vindkraftsparken vid Bottenvikens strand norr om Uleåborg är vill Tuuliwattis vd Jari Suominen inte uppge, men det rör sig om tiotals miljoner euro.

– Det viktiga är inte vad vi investerar, det viktiga är till vilket pris vi kan producera el, säger han.

Tuuliwatti räknar med ett elpris på maximalt 30 euro per megawattimme. Det kan jämföras med spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool som just nu rör sig kring 40 euro per megawattimme.

Vindparken består av fem möllor med en effekt på 4,2 megawatt var. Byggstarten sker nu och produktionen ska enligt planerna inledas nästa år. Möllorna blir de hittills högsta i Finland, 175 meter, medan rotorerna når upp till 250 meters höjd. Det innebär att på en plats som Viinamäki i Ijo kan man på land utnyttja samma vindar som annars utnyttjas till havs, omtalar Suominen.

Regeringens nya förslag till stödmodell för förnybara energikällor som är baserat på att konkurrensutsätta olika projekt är komplicerat, tycker både Suominen och S-gruppens energidirektör Mikko Halonen. Det projekt som det gemensamma bolaget nu sparkar i gång visar att vindkraften i framtiden inte behöver några stöd, inte heller behöver den nödvändigt några förhandsavtal med framtida köpare av produktionen.

– Vindkraftsteknologin har utvecklats mycket och vi har nu kommit så långt att vindkraften kan konkurrera med övriga produktionssätt på kommersiella grunder, säger Suominen.

Ny exportprodukt

Eftersom en stor del av kostnaderna för vindkraften utgörs av det investeringen ursprungligen kostar så har ändå stöd och förhandsavtal med köparna varit viktiga och gett vindkraften en möjlighet att utvecklas. Men för den vidare utvecklingen är elnäten och tillståndsförfarandet när nya vindparker byggs centrala, påpekar Tuuliwattis vd.

Ijo valdes till placeringsort för att vindförhållandena vid Bottenvikens kust är gynnsamma, men också för att kommunens inställning till förnybar energi är positiv. Kommunen har en strategi för att uppnå neutralitet vad koldioxidutsläpp beträffar och fick till och med pris för sitt projekt InnoHiili i Bryssel i oktober i fjol i konkurrens med städer som Paris, Turin och Tallinn.

Tuuliwatti har för sin del stora planer för sin vindkraft. Bolagets strategi är att inte bara bygga konkurrenskraftiga vindparker utan att satsa på export av helheter där användning och underhåll av vindkraftverken ingår. Det är ett koncept som inte finns i de övriga nordiska länderna trots att det byggts betydligt mera vindkraft i Sverige och Danmark än vad det byggts i Finland.

– Vi tar hand om vindkraftverken under hela deras livslängd, säger Suominen.

Möllorna till Ijo beställs av danska Vestas och de skall hålla i 27 år. Eftersom det är frågan om en stor investering så är också livslängden viktig, påpekar han.

För S-gruppen som en stor elkonsument är förnybar energi viktigt, understryker Mikko Halonen. Han tror på regeringens målsättning att få bort kolkraften de kommande tio åren och konstaterar att när det gäller energiproduktion så är det frågan om långsiktiga, stora investeringar och företagen måste då veta vilka villkor som gäller och vad de har att hålla sig till.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning