Ny vändning: Trump vill starta utredning om Rysslandsutredningen

USA:s president Donald Trump. Bild: Lehtikuva-AFP/Nicholas Kamm

Efter att ha läst Rysslandsutredningen skriver justitieminister William Barr att varken president Donald Trump eller någon i hans kampanj medvetet konspirerat med Ryssland för att påverka valet 2016.Trump själv vill klarlägga eventuella skumma motiv till att utredningen blev till – och en sådan undersökning kan bli möjlig.

– Jag säger, varför har de inte granskats? De ljög för kongressen. Många av dem. Och ni vet vilka de är, säger Donald Trump.

I fredags lämnade den särskilde åklagaren Robert Mueller över sin rapport till justitiedepartementet. William Barr, som ägnat helgen åt att gå igenom den digra luntan, skriver i ett brev till kongressens båda kamrars justitieutskott att ingen i Trumpkampanjen konspirerat eller koordinerat aktivitet med Ryssland. Detta trots "upprepade erbjudanden" från individer med koppling till Ryssland.

Presidenten säger att han vill ha nya utredningar eftersom "många människor där ute har gjort mycket, mycket ondskefulla saker".

– Jag skulle säga förrädiska mot vårt land.

"Straffbart med döden"

Vita husets pressekreterare Sarah Sanders säger att demokrater och medier har kallat presidenten för en agent för en utländsk regering.

– Det är en handling jämställd med förräderi, vilket är straffbart med döden i det här landet.

Trump får stöd för sin önskan om utredningar av motsidan av republikanen Lindsey Graham, ordförande i senatens justitieutskott och politiskt allierad med presidenten. Han säger att han ska be justitieminister Barr tillsätta en annan särskild åklagare för att utreda drivkrafterna bakom att Rysslandsutredningen kom till och hur Demokraterna är kopplade till det.

"Oacceptabelt"

Mueller har även utrett om Trump försökt hindra rättvisans gång genom att sätta käppar i hjulet för Rysslandsutredningen. I rapporten konstaterar Mueller att man "inte drar slutsatsen att presidenten har begått ett brott men inte heller frikänner honom", enligt justitieministerns brev. Men Barr skriver också att han och biträdande justitieminister Rod Rosenstein anser att det inte finns tillräckliga bevis för sådana åtal.

Slutsatserna i Barrs brev väcker starka känslor hos Demokraterna i kongressen.

"Det är oacceptabelt att, efter att den särskilde åklagaren lagt 22 månader på att noggrant blottlägga dessa bevis, det tog justitieminister Barr mindre än 48 timmar att fatta beslutet att inte åtala presidenten", skriver de demokratiska ordförandena i representanthusets justitie-, underrättelse och utredningsutskott i ett gemensamt uttalande enligt nyhetsbyrån AFP.

Inga ytterligare åtal

De ifrågasätter huruvida justitieministern fattat ett objektivt beslut och kommer med största sannolikhet att begära att delar av det bevismaterial som Mueller tagit fram offentliggörs.

Donald Trump själv skulle antagligen inte ha något emot det, säger Sarah Sanders.

Det var i maj 2017 som den tidigare FBI-chefen Robert Mueller fick i uppdrag att undersöka Rysslands påverkan på valrörelsen 2016 och huruvida president Trumps kampanj agerade i maskopi med Moskva. Med hjälp av 19 advokater har Mueller verkställt runt 500 husrannsakningar, hört cirka 500 vittnen och tagit initiativ till 2 800 domstolsorder om att personer ska infinna sig eller överlämna bevis. Utredningen har resulterat i minst 34 åtal.

Enligt rapporten rekommenderar Mueller inga ytterligare åtal och det finns inga tidigare åtal som ännu inte offentliggjorts.

Bakgrund

Justitieministerns sammanfattning

Så här sammanfattar justitieminister William Barr den så kallade Rysslandsutredningen för kongressen:

• Rysk påverkan

"Den särskilde åklagarens utredning fastställde att det var två huvudsakliga ryska försök att påverka valet 2016."

Dels beskriver Barr försök av "trollfabriken" Internet Research Agency (IRA) i Sankt Petersburg, som sedan tidigare lett till åtal mot en grupp ryska medborgare och företag.

Dels beskriver han hackandet av datorer och servrar som tillhörde Demokraterna och Hillary Clinton, där materialet sedan lämnades över till sajten Wikileaks.

• Inget samarbete

"Den särskilde åklagarens utredning fann inte att Trumpkampanjen eller någon kopplad till den konspirerade eller samarbetade med Ryssland i dess försök att påverka USA:s presidentval 2016."

Inte heller när det gäller hackningen – "trots flertalet erbjudanden från ryskkopplade personer att hjälpa Trumpkampanjen".

• Försök att hindra rättvisans gång

Ett antal ageranden av president Trump – "där de flesta har varit föremål för offentlig rapportering" – har utretts som misstänkt försök att förhindra rättvisans gång. Det handlar bland annat om avskedandet av FBI-chefen James Comey efter att denne inte velat lova presidenten lojalitet.

Barr skriver att rapporten lägger fram bevis som pekar åt bägge håll.

"Den särskilde åklagaren slår fast att 'medan denna rapport inte fastställer att presidenten begick ett brott, så frikänner den honom heller inte'", skriver justitieministern.

Barr skriver dock att han och departementet inte anser att det finns tillräckliga bevis och poängterar att allt som tas upp i rapporten måste kunna bevisas bortom rimligt tvivel.

• Inga fler åtal

"Rapporten rekommenderar inte några ytterligare åtal, inte heller har den särskilde åklagaren fått till stånd några stängda åtal som ännu inte offentliggjorts."

• Detaljerna då?

Justitieministern är inte bunden att offentliggöra rapporten i sin helhet, men kongressen kan försöka vidta juridiska åtgärder.

Barr skriver att han tar allmänintresset i beaktning och att hans "mål och avsikt" är att släppa så mycket som möjligt av rapporten, "i enlighet med tillämpliga lagar, regleringar och departementsregler". Ett arbete med detta pågår i samarbete med Mueller, skriver han.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning