Ny utredning: Hyrestagare vinner på det ekonomiska uppsvinget

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT) uppskattar att finländarnas boendekostnader kommer att stiga i medeltal med 2,1 procent per år under åren 2018-2020. Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Enligt en utredning som Fastighetsförbundet och småhusföreningarnas förbund Omakotiliitto beställt av Pellervo ekonomiska forskningsinstitut kommer lönerna i Finland att stiga snabbare än hyrorna under åren 2018-2020.

Hyrestagare vinner på det ekonomiska uppsvinget, uppskattar Fastighetsförbundet och småhusföreningarnas förbund Omakotiliitto med avstamp i en färsk utredning om boendekostnaderna i Finland. Utredningen är beställd av Pellervo ekonomiska forskningsinstitut (PTT) och baserar sig på bland annat uppskattningar om de kommande årens löne- och räntenivåer.

Lauri Vuori, ekonom vid PTT, förutspår att lönerna kommer att stiga snabbare än hyrorna under de kommande två åren. Således kommer boendekostnadernas andel av hushållens likvida medel att minska för dem som bor på hyra.

För dem som äger sin bostad kommer löneinkomsterna och boendekostnaderna däremot att växa ungefär i samma takt, uppskattar Vuori. Han påminner om att också en liten höjning av räntorna kan höja boendekostnaderna kännbart om man till exempel har ett stort bostadslån.

– De senaste årens låga räntor har varit till fördel för dem som bor i en bostad de själva äger. En höjning av styrräntorna kommer ändå att öka boendeutgifterna under kommande år, säger Vuori i ett pressmeddelande.

– Många faktorer som påverkar boendekostnaderna är kopplade till räntor. En höjning av räntorna påverkar boendekostnaderna via bostads- och husbolagen, men den kan också påverka boendekostnaderna indirekt om andra delägare i bolaget till exempel har betalningssvårigheter eller kreditbegränsningar.

PTT uppskattar att finländarnas boendekostnader kommer att stiga i medeltal med 2,1 procent per år under åren 2018-2020.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning