Ny undersökning: Mycket skärmtid som barn leder till övervikt i tonåren

Ju mer skärmtid som barn, desto högre BMI har man som ungdom, enligt en ny finländsk undersökning. Bild: Catariina Salo/SPT

Barn som tillbringar mycket tid framför en skärm har högre kroppsmasseindex, BMI, som ung. Skärmtiden ökar ofta då man övergår från att vara barn till tonåring, enligt Folkhälsans färska forskningsresultat.

Barn och unga växer i dag upp framför skärmar, men ingen vet hur mycket skärmtid som är skadligt eller vilka de långvariga fysiologiska och psykologiska effekterna är.

Forskare vid Folkhälsans forskningscentrum har i samarbete med bland annat Helsingfors universitet följt med över 5 000 barns skärmtid och viktutveckling under tre år.

Barnen som deltog i undersökningen var i medeltal elva år då undersökningen inleddes och fjorton då den avslutades. Barnen fick själv uppskatta hur många timmar de ser på tv-program, videor och filmer, och hur mycket tid de tillbringar framför datorer och telefoner, både på vardagar och under veckoslut. Barnen vägdes och mättes i början och slutet av undersökningen.

14–åringarna som tillbringat mycket tid framför skärmar hade i medeltal ett högre BMI än de ungdomar som sade att de inte tillbringade så mycket tid framför skärmar.

Helgerna är värst

De flesta tittar på en skärm i statisk sittande eller liggande ställning. Energiförbrukningen minskar då kroppen är stilla, vilket innebär att skärmtid påverkar kroppens energibalans. Därför är sambandet mellan högre vikt och skärmtid ingen överraskning för forskningsgruppen.

– Men att det finns en stark koppling mellan riklig skärmtid under veckosluten – minst fyra timmar per dag – och ett framtida högre kroppsmasseindex är överraskande, säger Elina Engberg, forskare vid Folkhälsans forskningscentrum i ett pressmeddelande.

För att förebygga övervikt bland unga borde skärmtiden ersättas med motion. Forskarna vid Folkhälsan förespråkar hobbyer, utomhusaktiviteter med familjen och hälsosam mat.

5 084 barn deltog i Fin-HIT–undersökningen som är en nationell vetenskaplig undersökning om barns och ungas hälsa och livsstil. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Adolescent Health.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning