Ny undersökning: En klar majoritet av vårdpersonalen är positivt inställd till vacciner

Attityden mot vacciner är övergripande positiv bland vårdpersonalen i Finland, enligt en färsk studie. Bild: Pixabay

Största delen av vårdpersonalen anser att vacciner är både effektiva och trygga, enligt en undersökning som gjorts inom ramen för forskningsprojektet Vaccatt.

Över 90 procent av läkarna i Finland anser att vacciner är effektiva och trygga. Även bland övrig vårdpersonal är attityden mot vacciner för det mesta positiv.

Det visar en undersökning som forskare vid Åbo Akademi, Åbo universitet, Arbetshälsoinstitutet och University of Bristol gjort. Sammanlagt 2 962 läkare, sjukskötare och närvårdare från Birkaland, Egentliga Tavastland och svenskspråkiga Österbotten (Vasa och Jakobstad) har deltagit i undersökningen.

Forskarna har framför allt fokuserat på barnvaccin och influensavaccin och frågat om vårdpersonalens åsikter kring dem. Trots att största delen av vårdpersonalen är positivt inställd förekommer också osäkerhet och negativa attityder.

Vårdpersonalen förhåller sig mest positivt till barnvaccin, det vill säga de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. 85,7 procent av vårdpersonalen försöker aktivt styra föräldrar till att låta vaccinera sina barn med barnvaccin medan 73,6 procent försöker styra patienter till att ta influensavaccinet.

Den vetenskapliga tidskriften Plos One publicerade en artikel om undersökningen i torsdags.

Regionala skillnader studerades inte

Studien ingår i forskningsprojektet Vaccatt vars syfte är att undersöka hur människor förhåller sig till vacciner och vaccinpraxis samt att utreda samband mellan olika attityder, övertygelser och motiv. Mikael Lindfelt, vicerektor vid Åbo Akademi och professor i systematisk teologi, är ansvarig ledare för projektet.

Trots att vårdpersonalen som deltagit i den färska undersökningen kommer från olika områden har forskarna inte undersökt regionala skillnader i svaren.

–  Det är möjligt att vi tittar på det i ett senare skede i samband med någon annan forskningsfråga, säger Lindfelt.

Enligt Lindfelt kommer man dock inte att samla in svar från vårdpersonal i Åbotrakten eller Nyland. Däremot har forskarna samlat in information från barnfamiljer i Åboland och Åland som kommer att användas i en framtida undersökning.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning