Ny undersökning: Den finländska chefen är kunnig och sympatisk, men föga inspirerande

Bild: Mostphotos.com

Enligt en färsk rapport från Arbets- och näringsministeriet kännetecknas det finländska ledarskapet av stor sakkunskap och anspråkslöshet, men också av en oförmåga att inspirera underlydande anställda.

Hur ser finländskt ledarskap ut? Företaget Filosofian Akatemia har på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet gjort en undersökning om finländska chefers ledningsstilar och försökt karakterisera det typiska finländska ledarskapet.

Enligt undersökningen är finländska chefers bästa sidor deras stora sakkunskap och anspråkslöshet samt en gemensam värdegrund med underlydande anställda. Finländska chefer är i allmänhet inte högfärdiga och framhäver inte hierarkin på arbetsplatsen.

Den typiska finländska chefens brister finns i förmågan att inspirera och motivera underlydande anställda och höja ambitionerna på arbetsplatsen. Dessutom kunde finländska chefer vara bättre på att skapa en öppen diskussionskultur på arbetsplatsen.

– Av framtidens chefer förväntas allt större närvaro och växelverkan. Det är fråga om att skapa förtroende och där har vi finländare redan en stark grund att bygga på. Genom ytterligare utveckling kan den finländska ledarstilen bli en konkurrensfördel för oss i framtiden även internationellt sett, kommenterar projektdirektör Margita Klemetti från Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

Undersökningen bestod av intervjuer med 13 finländska chefer och en workshop för ett femtiotal direktörer, forskare och experter från olika branscher. Undersökningen ingår i Arbets- och näringsministeriets projekt Arbetsliv 2020.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning