Ny temavecka ska tänja på maskulinitetens gränser

Under temaveckan ska temat maskulinitet granskas genom filmvisningar, diskussionstillfällen och workshoppar. Arkivbild. Bild: Emma Grönqvist/Arkivbild

Denna vecka ordnas temaveckan Redefining masculinities i Helsingfors. Syftet är att belysa maskulinitet ur nya perspektiv.

Under veckan ska temat maskulinitet granskas genom filmvisningar, diskussionstillfällen och workshoppar. Det är Finlands Beneluxinstitut i Bryssel som står bakom initiativet.

– Vi har tidigare fokuserat ganska starkt på feministiska frågor ur ett kvinnoperspektiv, men nu vill vi också se på dem ur ett maskulint perspektiv, säger Kati Laakso, direktör för Finlands Beneluxinstitut.

Projektet är en del av kulturprogrammet för Finlands EU-ordförandeskap. Förutom temaveckan i Helsingfors ordnas en paneldiskussion i Amsterdam, samt en temavecka i Bryssel i november.

– Målet är att ge nya perspektiv på begreppet maskulinitet och få människor att prata mera om ämnet, säger Laakso.

I Helsingfors arrangeras veckan huvudsakligen i samarbete med ungdomscentret Poikien Talo (pojkarnas hus) i Helsingfors och jämställdhetsorganisationen Ekvalita.

Sårbarhet i fokus

Nana Blomqvist, projektledare vid Ekvalita, modererar bland annat torsdagens paneldebatt Boys will be boys som ska handla om maskulinitetsnormer i Svenskfinland i kölvattnet av dammenbrister.

– Det är viktigt att lyfta fram att det finns könsroller för män på samma sätt som det finns för kvinnor. Dammenbrister har berett för en bredare diskussion kring män och manlighet.

"Manlighet har traditionellt sett inte ifrågasatts. Det betyder inte att män inte kan befinna sig i utsatta positioner i samhället", säger Nana Blomqvist vid Ekvalita. Bild: Ali Raeed/Pressbild

På fredag har kortfilmen Hur sjukt kan det ta? premiär. Manuset är skrivet utifrån berättelser som kommit in från skolor via Ekvalitas maskulinitetsprojekt Vem é man, som Blomqvist är projektledare för, och handlar om att visa och bemöta sårbarhet i ett killgäng.

– Att en man ska ha stor kuk, stora muskler och vara våldsbejakande, eller att homosexualitet och känslor ska döljas, är några exempel på destruktiva idéer som skoleleverna producerar som svar på frågan hurdan en "riktig man" är.

Samtidigt framkommer också exempel på positiva föreställningar om manlighet – såsom att vara en god pappa, trygg och ansvarstagande.

Normativa idéer ifrågasätts

– Det är viktigt att skilja på att vara man, som har med kropp och identitet och göra, och manlighet, som har med normativa idéer att göra.

Enligt Blomqvist är det av största vikt att män inte demoniseras när destruktiva attityder och föreställningar kring manlighet omvärderas.

– Manlighet har traditionellt sett inte ifrågasatts. Men det betyder inte att män av kött och blod inte kan befinna sig i utsatta positioner i samhället. Dessutom vill många män delta i arbetet med att omvärdera vad manlighet ska innebära.

En temavecka kring maskulinitet ordnas den 5-8 november i Helsingfors. Det är fritt inträde till majoriteten av programmet. Programmet hålls på engelska, finska och svenska.

Plock ur programmet på svenska och engelska:

Under veckans gång visas videoserien Masculinities Monologues i centrumbiblioteket Odes aula. Fritt inträde.

Den 7 november klockan 17 ordnas paneldebatten Boys will be boys med forskarna Nina Nyman och Ylva Perera, som båda var aktiva inom dammenbrister-rörelsen, samt folkloristen Jakob Löfgren om maskulinitetsfrågor och utmaningar i Finland på svenska. Fritt inträde. Vid SLS, Riddaregatan 5.

Den 6 november klockan 18 ordnas paneldebatt på engelska på Nationalmuséet om ungas syn på maskulinitet. Deltar gör forskarna Harry Lunabba och Ira Virtanen samt Ahmet Polat. Fritt inträde.

Den 8 november klockan 10 håller Ekvalita en workshop om maskulinitet och könsrollers inverkan på välbefinnandet för vuxna i kulturcentret Caisa, på svenska. Fritt inträde.

Visning av filmerna Manning Up och Hur sjukt kan det ta? den 8 november, klockan 18 på Korjaamo Kino. Valfritt inträde.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning