Ny teknik ger odlarna kontroll

En inhemsk innovation ger odlarna nya möjligheter att själv kontrollera kvaliteten på sina grödor. Det hjälper dem att optimera sitt arbete och förbättrar deras förhandlingsposition gentemot uppköparna.

GrainSense heter ett finländskt uppstartsföretag som utvecklat världens första bärbara apparat för mätning av kvaliteten på grödor, såsom proteinhalt, fukt, olja och kolhydrater. Mätningar som tidigare kunnat utföras enbart av mottagningsplatsernas laboratorier, blir nu tillgängliga på gårdsnivå.

– Hittills har spannmålspriset i hög grad dikterats av industrin. När gårdarna själva kan kontrollera kvaliteten på sin produkt, får de en starkare ställning gentemot industrin, säger Edvard Krogius, vd på GrainSense.

Håller koll på kostnaderna

Fuktigheten har odlarna länge kunnat mäta själva, däremot inte proteinhalten, som är den avgörande faktorn för spannmålens kvalitet. Den har hittills mätts först efter att säden levererats till mottagarna. GrainSenses apparat kan mäta spannmålskvaliteten redan på åkern, till och med ett par veckor före skörden. Enligt Max Schulman, spannmålsodlare och medgrundare i GrainSense, hjälper det här odlaren att optimera sitt arbete och hålla bättre koll på kostnaderna.

Fakta

GrainSense

Antal anställda: 14. Rekrytering pågår. Planen är att vara cirka 20 i slutet av året.

Huvudkontor: Uleåborg, där även tillverkningen av hårdvaran sker hos en samarbetspartner.

Ägare: företagets nyckelpersoner, VTT Ventures, tre utomstående investerare med jordbrukarbakgrund samt familjeföretaget Berner som också är distributör.

– Förra höstens regn orsakade mycket liggsäd. Då hade det varit bra att kunna mäta kvaliteten och först skörda de bästa fälten och ta de sämre senare.

Enligt Schulman möjliggör kvalitetsmätningen också en segmentering av skörden så att bättre och sämre spannmål lagras var för sig, i stället för att allt blandas och odlaren får betalt för en genomsnittskvalitet.

Optimerar gödselanvändningen

Mätning gör det också möjligt för odlaren att i ett tidigt skede slå fast om ett visst fält ska "styras" mot att bli brödsäd eller fodersäd, malt- eller foderkorn – eller kanske råvara för etanoltillverkning. Då är det lättare att optimera mängden konstgödsel, som är en betydande utgiftspost.

Gränsen mellan brödsäd och fodersäd ligger vid en proteinhalt på drygt 12 procent. Om det går att mäta proteinhalten redan före skörden kan odlaren kanske ännu påverka utfallet och med hjälp av tilläggsgödsel nå över gränsen. Brödsäd ger odlaren mer betalt. På motsvarande sätt slipper han eller hon slösa gödsel på ett fält som ändå inte har chans att nå upp till brödsädskvalitet.

GrainSenses mätningskoncept är uppbyggt kring den bärbara apparaten som via bluetooth är kopplad till mobilen och därifrån vidare till molnet. Alla mätresultat får en gps-positionering och resultaten lagras i molnet för senare analys. Mätresultaten kan också delas till olika grupper.

VTT-spinoff

Hjärnan bakom GrainSense är den tyske forskaren Ralf Marbach som varit verksam vid forskningscentralen VTT och företaget är en VTT-spinoff.

– Ralf tog kontakt 2012 och hörde sig för om min sektor skulle ha nytta av tekniken. Jag svarade att tre kriterier måste uppfyllas i så fall: den måste vara handburen, minst lika exakt som laboratoriernas mätinstrument och ha ett pris som en enskild gård har råd med. Några veckor senare återvände han med sitt förslag, berättar Schulman, som även är spannmålsombud på MTK och leder europeiska spannmålsodlare.

2015 anslöt sig Edvard Krogius som vd och för två år sedan började kommersialiseringen av innovationen.

Infraröd spektroskopi

Tekniken bygger på infraröd spektroskopi, en teknik som också de professionella laboratorierna använder sig av. Analysen sker så att några sädeskorn placeras inne i mätenheter. Sedan snurrar en tunn laserstråle tusentals gånger runt sädeskornen. Efter några sekunder syns resultatet på skärmen.

De första apparaterna släpptes tidigare i veckan i Finland, Sverige och Baltikum. Sedan står fler länder i tur. För andra breddgrader gäller det att kalibrera mätaren för andra grödor såsom kanske ris, bönor, soja och majs.

– Marknaden är enorm, säger Krogius.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03