"Ny teknik är utmärkt för breda kontakter – men inte för djupa relationer"

I sin bok beskriver Kirsi Hantula och Oskar Korkman hur den nya tekniken påverkar folks sociala relationer. Bild: John Palmén

– Vårt budskap är inte att man ska börja leva utan teknik, utan i stället försöka hitta bra sätt att leva tekniken, säger Kirsi Hantula och Oskar Korkman.

Debatten om sociala medier, smartmobiler och annan ny teknik blir lätt polariserad. Antingen finns en övertro på tekniken eller så ser man bara problem. I sin bok Tutkimusmatka teknolandiaan (på svenska ungefär En forskningsresa till teknoloandia) försöker Kirsi Hantula och Oskar Korkman ge en mera nyanserad bild.

Korkman har tidigare jobbat med kundinsiktsfrågor på Nokia och intresserat sig för hur teknologin påverkar våra sociala relationer. Hantula har studerat antropologi och tidigare jobbat som journalist.

Material till boken har paret samlat in under en jorden runt-resa som de gjorde när de hade fått sitt första barn. Med hjälp av drygt 100 intervjuer från fyra länder ville de ta reda på hur människor i olika delar av världen upplever teknikens inverkan på sociala relationer.

– Det är intressant att se hur folk oroar sig över samma saker överallt, från den vietnamesiska landsbygden till storstäder som Los Angeles. Till exempel är alla föräldrar bekymrade över barns användning av smartmobiler och sociala medier, säger Hantula.

En vanlig källa till missnöje är svårigheten att hitta gemensamma stunder med hela familjen där ingen börjar titta på mobilen. Den är alltid inom räckhåll och riskerar stjäla uppmärksamhet från de nära och djupa relationerna.

– Många familjer har försökt hitta lösningar genom att söka platser där mobilen stör mindre än hemma i vardagslivet. Att åka till en sommarstuga på en holme var ett sätt, säger Hantula.

Läs också: "Digitaliseringen gör världen sämre" – Pekka Vahvanen varnar för teknologins avigsidor i ny bok

Författarna vill inte komma med regler och pekpinnar, utan förespråkar hellre positiva gränser, en livsstil där man gör saker tillsammans.

– Vårt budskap är inte att man ska börja leva utan tekniken, utan i stället försöka hitta bättre sätt att leva med den, säger Hantula.

Ytliga kontakter

Till de sociala mediernas förtjänster hör möjligheter att på ett enkelt sätt upprätthålla kontakter och få nya relationer över hela världen.

– Men nätverken är breda och relationerna blir ytliga. Tekniken är inte byggd för att skapa djup i relationerna, säger Korkman.

Orsaken är enligt författarna att affärsmodellerna bakom de sociala medierna bygger på att så många som möjligt ska exponeras för så mycket reklam som möjligt.

– Användarna är inte beredda att betala för tjänsterna och då blir det annonsörerna som betalar. Då optimeras tjänsterna för annonsörerna, vilket leder till breda och ytliga nätverk. Kunden blir produkten som säljs till annonsören, säger Korkman.

Enligt Hantula och Korkman finns inget som hindrar att man med teknikens hjälp bygger tjänster också för djupa och känslomässiga relationer, till exempel med hjälp av virtuell verklighet. Sådana tjänster kan vara till stor nytta till exempel om att någon i familjen på grund av sitt jobb måste vara åtskild från övriga familjemedlemmar.

– Problemet är bara att någon måste vara redo att betala för dem, säger Korkman.

Enligt författarna borde folk bli mer medvetna om att goda relationer är det viktigaste för vårt välbefinnande – genom historien har den värsta formen av straff varit att exkludera människor från samhället.

Korkman beskriver relationer på nätet som väldigt självständiga, där man inte behöver ge någonting.

– För att skapa nära relationer måste man vara beredd att ge av sig själv, att hjälpa och få hjälp. Att vara självständig ligger i tiden, men det gör att man blir ensam till slut.

Läs också: Teknologiruset följs av baksmälla

Hantula och Korkman konstaterar att den nyaste tekniken i alla tider har mötts med skepsis, alltsedan boktryckarkonsten. När tv:n kom varnades för att den var passiviserande. Nu har vi nått en punkt där tv:n nästan idealiseras för att den lyckades samla alla familjemedlemmar kring en gemensam sak, i stället för att var och en stirrar på sin egen skärm.

Olika betydelser av ordet dela

Paret reflekterar över hur sociala medier gett begreppet "dela" en ny innebörd. I dag betyder dela att publicera ett foto eller länk till en artikel på Facebook och sedan vänta att folk ska gilla det, så att man kan känna sig bättre.

– Att dela en upplevelse eller situation är någonting helt annat och den här innebörden tror jag att folk börjar söka igen, säger Korkman.

Som ett exempel nämner han vinylskivans återuppväckta popularitet. Det fysiska formatet ger helt andra möjligheter att samlas kring en gemensam sak, än det konstanta flödet av strömmad digital musik. Andra exempel är så kallade "maker spaces" som dyker upp överallt i välden, platser där människor har chans att jobba med någonting konkret, sida vid sida med andra människor.

– Vi har levt i en tid där platsen inte haft så stor betydelse. Nu börjar man märka att folk saknar betydelsen av fysiska platser.

Kirsi Hantula och Oskar Korkman konstaterar att Facebook har gett begreppet "dela" en helt ny innebörd. Bild: John Palmén

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning